هیدروژئومورفولوژی
برآورد قابلیت های ژئوتوریستی چشمه های آبگرم استان آذربایجان شرقی جهت توسعه گردشگری سلامت

معصومه رجبی؛ فاطمه رنگرز فروغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60075.1722

چکیده
  گردشگری سلامت افراد و گروه هایی را شامل می‌ شود که با هدف درمان، به استفاده از آب های معدنی و گرم ، گذران دوران نقاهت ، معالجه و غیره اقدام به مسافرت می‌کنند. چشمه‌های آب‌گرم به عنوان یکی از منابع طبیعی، بخشی از گردشگری سلامت هستند که برای درمان شرایط مختلف پزشکی از آنها استفاده می شود. پژوهش حاضر در مورد چشمه های آبگرم استان آذربایجان ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی تطبیقی مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی با مدل یکپارچه در جهت شبیه سازی رواناب حوضه‌ گمناب چای

محمد حسین رضایی مقدم؛ داود مختاری؛ میثم اسکندری آلنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59474.1715

چکیده
  مدل های هیدرولوژی ابزار موثری برای مدیریت منابع آب و همچنین مؤلفه‌های‌ بیلان آبی‌ از جمله‌ کارهای‌ پژوهشی‌ می‌باشد .امروزه مدل های هیدرولوژی حوضه توسعه یافته اند، اما انتخاب مدل مناسب برای شبیه سازی یک حوضه خاص همیشه یک چالش بوده است. از این‌رو، انتخاب مدلی‌ که‌ بتواند فرآیندهای‌ هیدرولوژیکی‌ را در عین‌ سادگی‌ ساختار و با ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
بررسی تغییرات کاربری اراضی با تأکید بر پوشش جنگلی و اثرات آن بر فرسایش خاک با استفاده از طبقه‌بندی شی‌گرا و تکنیک چندمعیارۀ مارکوس مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز قلعه‌رودخان فومن

عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ حسین حاجت پورقلعه رودخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60739.1731

چکیده
  هدف این تحقیق آشکارسازی تغییرات کاربری و تخریب پوشش جنگلی و اثرات آن بر فرسایش خاک، در حوضۀ آبریز قلعه‌رودخان می‌باشد. بدین منظور ابتدا تغییر کاربری‌های صورت گرفته بین سال‌های 1371 تا 1402 با استفاده از تصاویر لندست و تکنیک طبقه‌بندی شی‌گرا استخراج شد و به کلاس‌های (کشاورزی، جنگل، مرتع، عوارض آبی و مسکونی) طبقه‌بندی شدند. در مرحله ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
نقش لندفرم ها و لیتولوژی در میزان فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای

فریبا کرمی؛ داود مختاری؛ فرنوش احمدی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 24-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.53806.1660

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، برآورد میزان فرسایش خاک و بررسی نقش لندفرم‌ها و واحدهای لیتولوژی در فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای شهرستان مرند می‌باشد. در این پژوهش برای برآورد میزان فرسایش خاک از مدل جهانی اصلاح شده هدررفت خاک (RUSLE)، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS) استفاده شد. برای اجرای مدل عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش‌پذیری خاک ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
بررسی تغییرات رژیم جریان هیدرولوژیکی و مؤلفه جریان محیط زیستی EFCs در رودخانه خیاوچای در یک دوره 30 ساله

حسن ستایشی نساز؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ عقیل مددی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 43-25

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54796.1672

چکیده
  رودخانه‌ها دارای اهمیت بسیار بالا از نظر استفاده‌های انسانی و کارکردهای اکولوژیک هستند. در تحیق حاضر مولفه‌های جریان محیط زیستی رودخانه خیاوچای در دوره‌های متوالی 5 ساله تعیین شده است. در این راستا تغییرات مولفه‌های جریان محیط زیستی رودخانه خیاوچای با استفاده از نرم‌افزار IHA مشخص شد. بر اساس نتایج، مقادیر جریان‌های کمینه در دوره ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی دقت نقشه ‏های پتانسیل خطر زمین‏ لغزش حوضه آبریز سد کردستان با استفاده از روش‏ های AHP، BWM و FUCOM

علیرضا ایلدرمی؛ مهدی سپهری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 80-63

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55538.1682

چکیده
  در این پژوهش،حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل‏های آماری درحوضه آبریز سد کردستان پهنه‌بندی و مناسب‌ترین مدل معرفی شد.ابتدا محدوده مورد مطالعه تعیین موقعیت و با مشاهدات میدانی تعداد9 لغزش ثبت و نقشه پراکنش زمین‏ لغزش تهیه گردید.در مرحله بعد عوامل مؤثر بر رخداد زمین‏ لغزش شامل زمین‏ شناسی، بارش، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب ناگهانی در حوضه آبریز اوجان چای با استفاده از مدلMFFPI

محمد حسین رضایی مقدم؛ فریبا کرمی؛ کلثوم اباذری

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 157-138

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57462.1701

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی و پهنه بندی مناطق مستعد سیلاب ناگهانی در حوضه براساس خصوصیات فیزیوگرافیک با بهره گیری از مدل شاخص پتانسیل سیلاب ناگهانی تصحیح شده (MFFPI) است. ابتدا بوسیله پارامترهای شیب ، تراکم جریان ، بافت خاک ، انحنای دامنه، کاربری اراضی و نفوذپذیری زمین و از طریق وزن دهی لایه ها، نقشه پتانسیل سیلاب ناگهانی تهیه شد. براساس نقشه ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
پایش تغییرات کیفی منابع آب سطحی متأثر از زلزله(مطالعه موردی: زلزله 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب-ازگله)

علی عبدالملکی؛ امجد ملکی؛ علی خزایی

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 33-16

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54570.1666

چکیده
  در این بررسی به پایش تغییرات کیفی منابع آب سطحی شهرستان‌های سرپل‌ذهاب-ازگله، در اثر رخداد زلزله 21 ابان 1396پرداخته شده است. در تحقیق حاضر جهت نیل به هدف فوق با استفاده از داده‌های متنوع ماهواره‌های سنیتنل 1S_1A-IW-SLC)، با بیس لاین مکانی 100 متر)، داده‌های اپتیکی لندست8 (OLI)، و تصاویر ماهواره‌ای مودیس، محصولات تصحیح شدهMOD09))، داده‌ها به‌گونه‌ای ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
بررسی دقت روش ژئو الکتریک در احداث سد های زیر زمینی در مناطق کم آب و کویری ، مطالعه موردی: منطقه دهبکری استان کرمان

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ علیجان آبکار

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 46-34

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54599.1667

چکیده
  سدهای زیرزمینی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سدهای اصلاحی باشند به‌طوری که در دهه‌های اخیر به علت ویژگی‌های ممتازی که دارند بسیار مورد توجه محققان مختلف در سراسر دنیا قرار گرفتند. برداشت‌های ژئوالکتریک در محل محور و مخزن پیشنهادی سد زیرزمینی دهبکری به روش سونداژزنی و با استفاده از آرایه شلومبرژه انجام شد. این برداشت‌ها ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
برآورد پتانسیل های رسوب دهی و وفرسایش حوضه آبریز رودخانه دامغان رود با استفاده از مدل هیدروفیزیکی ((CSY

غلامرضا مقامی مقیم؛ یاسمن هراسانی؛ شهربانو بیائیان

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 65-47

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54658.1669

چکیده
  امروزه فرسایش خاک از معضلات مهم در حوضه های آبریز، دریاچه های پشت سد، فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود که هم ساله باعث تخریب اراضی، کاهش حاصلخیزی خاک و پر شدن مخازن سدها می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی فرایندهای فرسایشی در کشور ایران توجه بیشتری را می طلبد زیرا در این کشور، تشکیل خاک در زمان طولانی و تخریب آن در کوتاه مدت ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
پهنه بندی خطر بهمن با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و LNRF مطالعه موردی: بخشی از جاده هراز، پلدختر- وانا

عیسی جوکار سرهنگی؛ قاسم لرستانی؛ وحید فلاح

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 81-66

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54970.1674

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در مسیر جاده هراز از پلدختر تا وانا، با آب و هوای سرد کوهستانی البرز مرکزی برای وقوع بهمن مستعد است. هدف از این پژوهش تعیین مهم‌ترین عوامل موثر در وقوع بهمن و پهنه بندی خطر آن با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و LNRF است. برای این منظور از معیارهای پوشش برف، ارتفاع، شیب، جهت دامنه، انحنای دامنه، کاربری اراضی و فاصله ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
پاییش تغییرات شوری خاک در اثر پیشروی آب شور دریاچه ارومیه در محدوده صنعتی و زارعی غرب تبریز با استفادده از شاخص های طیفی مطالعه موردی: اطراف پالایش گاه تبریز

مریم بیاتی خطیبی؛ نگار ضابط

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 101-82

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55133.1676

چکیده
  شوری آب و به دنبال آن شوری خاک در محدوده شرق دریاچه ارومیه و اراضی غرب تبریز از جمله تهدیدات خاک و زمین های زارعی و در عین حال برای محدوده های صنعتی تبدیل شده است . هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل شوری آب و خاک منطقه جهت پایش وضعیت زمین های کشاورزی در 20سال اخیر است که با توجه به گستردگی خاک‌های شور و افزایش شوری آب از گذشته تا به حال، ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی جامع کیفیت آب‌های سطحی و تناسب آنها برای مصارف شرب و آبیاری: مطالعه موردی حوضه رودخانه کارون و دز

علیرضا ایلدرمی؛ نسرین حسن زاده؛ فریبا هدایت زاده

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 31-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.48704.1610

چکیده
  کیفیت پایدار آب رودخانه‌ها به یکی از نگرانی‌های اصلی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، لذا پایش کیفیت آب این منابع برای مصارف مختلف برای تدوین خط مشی مدیریت سلامت عمومی و محیط زیست بسیار ضروری است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت آب سیستم رودخانه کارون و دز در استان خوزستان و بررسی مناسب بودن کیفیت آب آنها برای مصارف شرب و کشاورزی ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
پهنه بندی حساسیت زیرحوضه های حوضه نکارود نسبت به سیل خیزی، نکا- مازندران

محمد مهدی حسین زاده؛ علیرضا صالحی پور؛ فاطمه رضائیان زرندینی

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 100-75

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.52132.1646

چکیده
  سیلاب به‌عنوان یک رخداد طبیعی و غیرمنتظره، در دهه‌های اخیر به فراوانی رخ‌داده است. در راستای کاهش خسارات ناشی از سیلاب و مدیریت سیلاب، ارزیابی احتمال خطر و تهیه نقشه‌های مناطق احتمال خطر امری ضروری می‌باشد. در دهه های اخیر در حوضه آبخیز نکارود سیل های مخرب زیادی رخ داده است. به همین دلیل جهت مدیریت سیلاب، کاهش خسارات و استفاده درست ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
بررسی وجانمایی پدیده‌های انسانی در فضای جغرافیایی در محدوده سیلاب(نمونه موردی منطقه پردیسان قم)

ابوالفضل فرجی منفرد؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 59-37

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.51769.1642

چکیده
  مخروط‌افکنه‌ها به واسطه ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی جزء محدوده با خطر سیلاب محسوب می‌شوند و فعالیت‌های انسانی در این محدوده‌ها عاملی بر تشدید ناپایداری جریانها است. در این پژوهش با روش کاربردی - تجربی به بررسی و جانمایی فعالیت‌های انسانی در فضای جغرافیایی پردیسان در محدوده سیلاب پرداختیم. جهت رسیدن به این هدف از مدل هیدرولیکی HEC-RAS-6 ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز با استفاده از تحلیل آماری و ویژگی-های مورفومتری (مطالعه موردی: حوضه‌های آبریز استان کردستان)

فاطمه منبری؛ امجد ملکی؛ هادی نیری

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 105-87

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.52966.1651

چکیده
  تجزیه و تحلیل مورفومتری حوضه های زهکشی و شبکه رودخانه، نقش مهمی در شناخت رفتار هیدروژئولوژیکی حوضه زهکشیایفا میکند و در حوضه های فاقد آمار میتواند ابزاری مفید برای پیشبینی سیلاب باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدفمدلسازی سیلاب و ارتباط آن با متغیرهای مورفومتری با استفاده از رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. روش پژوهش مبتنیبر استخراج پارامترهای ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
پهنه‌بندی تطبیقی سیلاب در حوضه آبخیز چشمه‌کیله، تنکابن

امیر صفاری؛ سارا محمدی؛ علی احمدآبادی؛ سحر دارابی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 147-127

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.53222.1654

چکیده
  سیلاب یکی از مهمترین خطرات طبیعی است که اغلب با تأثیرات عظیم سالانه میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر به دلیل وقوع سیلاب‌هـای مکـرر در حوضۀ آبخیز رودخانه‌ چشمه‌کیله و متعاقـب آن ایجـاد خسـارات ناشـی از سیلاب، لزوم توجه به پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی حوضـۀ مـورد بررسی بیش از پیش نمایان می‌شود. در ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
تعیین ضخامت نهشته‌های آبرفتی دشت شهریار با استفاده از سونداژ ژئوالکتریکی و روش درونیابی کریجینگ در محیط GIS

داود مختاری؛ امیر حشمتی

دوره 9، شماره 32 ، آبان 1401، ، صفحه 174-153

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.52458.1647

چکیده
  شناخت ساختارهای سطحی یکی از راه­ های دستیابی به منابع زیرزمینی است که در این میان شناخت خصوصیات رسوبات آبرفتی برای بهره ­برداری، مدیریت و کنترل آب­ های زیرزمینی از اهمیت فراوانی برخوردار است، دشت شهریار که سهم مهمی از آب‌های مصرفی شهر تهران را تأمین می‌کند پوشیده آز آبرفت‌های کواترنری است. دشت شهریار در غرب شهر تهران و در منتهی‌الیه ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
مدل‌سازی فضایی توان آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق روش آنتروپی بیشینه و روش جنگل تصادفی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوضه آبریز قوریچای اردبیل

جعفر جعفرزاده؛ میثم ارگانی

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 116-95

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.50729.1631

چکیده
  آب‌های زیرزمینی از مهم‌ترین منابع طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شوند. هدف از این پژوهش شناسایی مناطقی است که توان آب زیرزمینی دارند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن هست. در این پژوهش 11 شاخص تأثیرگزار بر توان آب زیرزمینی شامل شیب، ارتفاع، جهت شیب، فاصله از آب‌راه، تراکم زه‌کشی، فاصله از گسل، شاخص رطوبت پستی و بلندی، موقعیت ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب‌شناسی در زیرحوضه‌های سامیان

وحیده مرادزاده؛ زینب حزباوی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ شیرین زارعی؛ نازیلا علائی

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 136-117

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.51186.1634

چکیده
  شاخص‌های بوم‌شناختی به ابزارهای مهمی برای ارزیابی و پایش منابع طبیعی تبدیل شده‌اند که درک رابطه بین فعالیت‌های زیست‌شناسی و واکنش بوم‌شناختی برای ساختار آن‌ها ضروری است. از طرفی، فعالیت‌های انسانی از طریق تغییرات در تولید رسوب، انتقال و ذخیره‌سازی تأثیرات قابل توجهی بر تکامل چشم‌انداز دارند. لذا این امر در مدیریت جامع‌نگر ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
مدل‌سازی عددی انتقال رسوب و فرسایش کنار رودخانه‌ای در شرایط سیلابی مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان

احمد گودرزی؛ حجت اله یونسی؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 157-137

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.51262.1635

چکیده
  اندازه‌گیری بار رسوبی در رودخانه‌ها معمولاً به اندازه‌گیری بار معلق محدود می‌شود؛ در نتیجه بهینه کردن منابع و کمینه کردن خسارت‌های ناشی از جریان در رودخانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با هدف شبیه‌سازی سه بعدی جریان رودخانه کشکان در فصل بهار 1398 با استفاده از نرم‌افزار Mike3D.2018 انجام گرفت. برای این منظور با توجه به ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
مدل‌سازی اثرات اقدامات مدیریتی به منظور بهبود وضعیت منابع آب و خاک حوزه‌آبخیز تویسرکان در محیط نرم افزار mDSS

احسان الوندی

دوره 9، شماره 30 ، خرداد 1401، ، صفحه 159-139

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.50851.1633

چکیده
  در این تحقیق به مدل­سازی اثرات اقدامات مدیریتی به­ منظور بهبود وضعیت منابع آب و خاک حوضه‌­آبریز تویسرکان در محیط نرم ­افزار mDSS پرداخته شده است. حوضه ­آبریز تویسرکان به وسعت حدود 80420 هکتار در استان همدان واقع شده است. برای انجام این تحقیق ابتدا، از طریق رویکرد DPSIR به تحلیل وضعیت سیستم حوضه­ آبریز پرداخته شد. سپس با توجه به ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
کاربست روش کیفی Quality برای تحلیل‌های کیفی سیلاب در آبیاری سیلابی: مطالعه موردی سیلاب‌های شمال دریاچه ارومیه

احد حبیب زاده؛ مسعود گودرزی؛ مالک رفیعی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 21-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.44851.1579

چکیده
  بحران کمبود آب و شوری خاک مشکلات کلیدی هستند که توسعه‌ی پایدار کشاورزی در مناطق خشک را محدود می‌کند. ترویج و توسعه استفاده از سیلاب راهکاری مناسب در تأمین آب کشاورزی، مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی شمال دریاچه‌ی ارومیه نشان می‌دهد اقلیم منطقه از نوع نیمه‌خشک سرد بوده، بارش‌های شدید، رگبارهای ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
بررسی هیدرو شیمی و کیفیت منابع آب حوضه حاجیلارچای و تعیین منشأ عناصر کمیاب

عطا الله ندیری؛ فاطمه نوین؛ قدرت برزگری؛ مهدی اوجاقی؛ نصیر نوری

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 148-127

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.48533.1609

چکیده
  حوضه‌ی آبریز حاجیلارچای در قسمت غربی شهرستان ورزقان قرار گرفته است. قرارگیری کارخانه­ی استحصال طلای شرکت زرین داغ آستارکان در محدوده‌ی این حوضه پتانسیل آلودگی منابع آبی منطقه را افزایش می‌دهد. به‌منظور بررسی منابع آبی حوضه‌ی حاجیلارچای تعداد 12 نمونه از آب­های سطحی و زیرزمینی در اسفندماه 1399 جمع‌آوری گردید و مورد تجزیه شیمیایی ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه فاقد آمار با مدل هیدروگراف واحد مصنوعی گاما

عرفان بهرامی؛ مهدی دستورانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 186-173

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49180.1614

چکیده
  برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه­های فاقد آمار یک موضوع چالش برانگیز در برنامه­ریزی و مدیریت سیلاب می­باشد. مدل­های مختلفی در این زمینه توسعه داده شده است و ضرورت دارد که کارایی مدل­های توسعه داده شده در مناطق مختلف جهان با ویژگی­های متفاوت اقلیمی، هیدرولوژیکی و فیزوگرافی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان در مورد کارایی ...  بیشتر