داوران فعال درسال 1400

نام نام خانوادگی نام [English] نام خانوادگی [English]  پست الکترونیکی رتبه علمی کشور شهر  
عطا الله ندیری Ata Allah  Nadiri nadiri@tabrizu.ac.ir استادیار ایران تبریز Publonse
صغری اندریانی Soghra Andaryani s.andaryani@gmail.com سایر ایران Zanjan Publonse
احد حبیب زاده ahad habibzadeh a.habibzadeh@tabrizu.ac.ir استادیار ایران تبریز Publonse
رئوف مصطفی‌زاده Raoof Mostafazadeh raoofmostafazadeh@yahoo.com دانشیار ایران اردبیل Publonse
جمشید یاراحمدی Jamshid Yarahmadi yarahmadi@itc.nl استادیار ایران تبریز Publonse
مریم بیاتی خطیبی maryam bayatikhatibi m5khatibi@yahoo.com استاد ایران تبریز  
خلیل ولیزاده کامران Khalil Valizadeh Kamran tabrizrsgis@gmail.com دانشیار ایران تبریز Publonse
فریبا کرمی Fariba Karami fkarami@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز  
صیاد اصغری سراسکانرود Sayyad Asghari sayyad.sasghari21@gmail.com دانشیار ایران اردبیل Publonse
محسن رضائی عارفی mohsen rezaei rezaei.arefi61@yahoo.com مربی ایران مشهد Publonse
حمیدرضا باباعلی hamidreza babaali hr.babaali91@gmail.com استادیار ایران خرم آباد Publonse
مجید منتصری Majid Montaseri montaseri@hotmail.com استاد ایران ارومیه  
محمد حسین رضایی مقدم Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam rezmogh@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز Publonse
علیرضا ایلدرمی Ali reza  Iloromi ildoromi@gmail.com دانشیار ایران ملایر Publonse
عقیل مددی Aghil Madadi aghil48madadi@yahoo.com استاد ایران اردبیل  
رضا دهقانی reza dehghani reza.dehghani67@yahoo.com استادیار ایران خرم آباد  
بختیار  فیضی زاده Bakhtiar Feizizadeh bakhtiar.feizizadeh@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
رسول میرعباسی نجف آبادی Rasoul Mirabbasi mirabbasi_r@yahoo.com دانشیار ایران شهرکرد Publonse
احمدرضا قاسمی دستگردی Ahmadreza Ghasemi ghasemiar@yahoo.com استادیار ایران شهرکرد Publonse
موسی عابدینی Mousa Abedini abedini@uma.ac.ir دانشیار ایران اردبیل  
علیرضا سپه وند Alireza Sepah Vand sepahvand.a@lu.ac.ir استادیار ایران خرم آباد  
محمد شریفی پیچون Mohamad Sharifi Paichoon mscharifi@gmail.com استادیار ایران یزد  
حسن احمدزاده HASSAN Ahmadzadeh hahmadzadehgis@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
رضا اسماعیلی Reza esmaili r.esmaili@umz.ac.ir دانشیار ایران بابلسر Publonse
هاشم رستم زاده hashem rostamzadeh hrostamzadeh@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
بتول زینالی Batool Zeynali zeynali.b@uma.ac.ir دانشیار ایران اردبیل  
برومند صلاحی Bromand Salahi bromand416@yahoo.com دانشیار ایران اردبیل  
حسین کریم زاده Hossein Karimzadeh karimzadeh10@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
هاشم رستم زاده Hashem Rostamzadeh h_rostamzadeh@tabrizu.ac.ir استادیار ایران تبریز  
وحید محمدنژاد Vahid Mohammadnajad geovahid@yahoo.com استادیار ایران ارومیه  
هادی نیری Hadi Nayyeri nayyerihadi@yahoo.com استادیار ایران سنندج Publonse
منیژه قهرودی Manijeh Gharoudi m-ghahroudi@sbu.ac.ir استاد ایران تهران  
شهرام روستایی shahram roostaei roostaei@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز Publonse
فریبا همتی fariba hemmati f.hematti@gmail.com سایر ایران تبریز Publonse
مهدی کماسی Mehdi Komasi komasi@abru.ac.ir دانشیار ایران بروجرد Publonse
وحید نورانی Vahid Nourani nourani@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز Publonse
خلیل قربانی Khalil Ghorbani ghorbani.khalil@yahoo.com دانشیار ایران گرگان  
مهدی تیموری Mehdi Teimouri m_teimouri@um.ac.ir استادیار ایران ارومیه Publonse
امیرپویا صراف Amirpouya Sarraf sarraf@riau.ac.ir استادیار ایران رودهن Publonse
مسعود گودرزی Massoud Goodarzi massoudgoodarzi@yahoo.com استادیار ایران تهران Publonse
امین نویدطلب Amin Navidtalab a.navidtalab@du.ac.ir استادیار ایران دامغان