مراحل پذیرش و چاپ مقاله

 

- اعلام وصول بعد از دریافت مقاله  از طریق سامانه نشریه

 

2- بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که مقاله موارد ذکر شده را رعایت نکرده باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده عودت داده می‏شود).

 

3- در صورتی که مقاله، اشکال ساختاری نداشته باشد، برای ارزیابی به داوران صاحب نظر فرستاده می‏شود تا دربارة ارزش علمی و صلاحیت چاپ آن در نشریه اظهار نظر کنند.

 

4- نظر نهایی هیئت تحریریه از طریق وبسایت به اطلاع صاحبان مقاله می‏رسد.

 

5- کل فرایند داوری و اعلام نهایی نتیجه کمتر از 4 ماه

 

6-زمان چاپ مقاله پس از پذیرش، بستگی به تعداد مقالات در صف چاپ خواهد بود.

 

7-رویه  داوری مقاله مخفی است وداور نام نویسنده  ونیز نویسنده نام داور را نمی بیند.