نشریه علمی- پژوهشی هیدروژئومورفولوژی در راستای ارتقای پژوهش در علوم جغرافیای کاربردی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی از طرف دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز منتشر می شود.

این نشریه،  بر موضوعات مرتبط با هیدروژئومورفولوژی نظیر فرآیندهای فعال در ناهمواریهای سطح زمین، فرسایش و رسوب،  تشکیل و تحول آنها  تمرکز دارد. هسته اصلی این موضوعات در برگیرنده جغرافیای طبیعی محیطهای رودخانه ای، کارستی، ساحلی، بیابانی، پریگلاسیری، یخچالی و همچنین تغییرات هیدروژئومورفولوژیکی کواترنری این محیطهاست. توجه به جنبه های کاربردی مطالعات هیدروژئومورفولوژیک در زمینه مدیریت، حفاظت و ساماندهی عرصه های سکونتگاهی، منابع طبیعی و گردشگری در اولویت اهداف این نشریه می باشد.

دسترسی آزاد:

 این فصلنامه، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت Pdf در سایت نشریه قرار گرفته و اجازه دسترسی فوری به کاربر برای خواندن ، بارگیری ، کپی ، توزیع ، چاپ ، جستجو یا پیوند به متن کامل مقالات داده شده است.. همچنین نویسندگان می‌­توانند این فایل را با اهداف غیرانتفاعی در وبسایت‌­های دلخواه منتشر نمایند. ازنویسندگان برای انتشار مقاله در این نشریه 350 هزارتومان وجه دریافت می شود..