دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
  
 
 
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 343
تعداد مقالات ارسال شده 732
تعداد مقالات پذیرفته شده 338
درصد پذیرش 46
زمان پذیرش (روز)       120       
تعداد پایگاه های نمایه شده 14

 

 نشریه هیدروژئومورفولوژی بر اساس نامه­ ی شماره­ ی 28752/18/3 مورخ 1396/2/17کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره پاییز 1395 ،درجه علمی –پژوهشی دریافت کرده است.

براساس ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)  رتبه نشریه در سال 1400 در علوم زمین وعلوم سیاره ای Q1 و  درعلوم محیطی  Q2   می باشد.

 رتبه فصلنامه هیدروژئومورفولوژی  بر اساس رتبه‌بندی سال 1401 وزات علوم، تحقیقات و فناوری، "الف"

می باشد.

دوره انتشار: فصلنامه

 تاریخ انتشار اولین شماره: زمستان  1393

 دسته بندی موضوعی: ، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی، علوم محیطی،

ضریب تاثیر در پایگاه جهان اسلام در سال 1400: 0.325

رتبه نشریه در پرتال نشریات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400:   رتبه الف

میانگین زمان داوری: 4-2 ماه

سیاست داوری: بدون نام دو سویه

زبان نشریه: فارسی (چکیده مبسوط انگلیسی)

نوع دسترسی : رایگان (تمام متن)

هزینه انتشار: دارد (مبلغ 450 هزار تومان) بعد از پذیرش دریافت می شود.

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

 

سخن سردبیر:

فرصت مغتنمی است تا به بهانه ارتقای ارزشمند رتبه نشریه علمی هیدروژئومورفولوژی به رتبه «الف» وزارت عتف، با خوانندگان گرانمایه به گفتگو پرداخته شود. این موفقیت بی‌تردید مرهون تلاش مسئولین نشریه و همکاری جامعه علمی مربوطه در تدارک مقاله های ارزشمند و داوریهای دقیق و بی منت بوده است و تداوم انتشار آتی نشریه و کسب موفقیتهای بیشتر نیز بدون مشارکت شما امکان پذیر نخواهد بود. در این میان، همراهی دو انجمن آبخیزداری و انجمن هیدرولوژی ایران در ارتقای نشریه قابل تقدیر است و بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از مجموعه این انجمنها اعلام می دارد.

استقبال شما با ارسال مقالات ارزشمند و پرمایه باعث شکوفائی این نشریه در جمع اندیشمندان حوزه علوم زمین و ارتقای جایگاه نشریه هیدروژئومورفولوژی خواهد گردید. انتظار می رود مثل همیشه با ارسال مقالاتی که حاصل فعالیت های پژوهشی شماست بر غنای علمی نشریه بیافزائید. تعهد نشریه بر کوتاه نمودن زمان بررسی مقالات و طی فرایند داوری و پذیرش در سریعترین زمان ممکن همچنان پابرجاست. بر خود فرض می دانم از همکاران عزیزم که در انتشار 30 شماره قبلی و ارتقای رتبه نشریه تلاش نمودند، قدردانی نمایم.

داود مختاری

سردبیر نشریه علمی هیدروژئومورفولوژی

 

 

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار((COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 دانلودمقاله از سایت فصلنامه رایگان است   Open Access 

نشریه هیدروژئومورفولوژی سرقت ادبی را  قبل از فرستادن مقاله برای داوری با استفاده از همیاب سیناوب بررسی می کند.میزان مشابهت قابل قبول 15 درصد می باشد.

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_login

این نشریه از قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons:  CC  BY-NC پیروی می کند و

به نگارندگان مقالات اجازه می دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند.

نشریه هیدروژئومورفولوژی از تاریخ 1400/06/22 با انجمن آبخیزداری قرارداد.

 

 این نشریه از تاریخ 1398/10/10 با انجمن هیدرولوژی ایران قرارداد همکاری امضا کرده است.

 

 

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
نقش لندفرم ها و لیتولوژی در میزان فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای

فریبا کرمی؛ داود مختاری؛ فرنوش احمدی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 24-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.53806.1660

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، برآورد میزان فرسایش خاک و بررسی نقش لندفرم‌ها و واحدهای لیتولوژی در فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای شهرستان مرند می‌باشد. در این پژوهش برای برآورد میزان فرسایش خاک از مدل جهانی اصلاح شده هدررفت خاک (RUSLE)، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS) استفاده شد. برای اجرای مدل عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش‌پذیری خاک ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
بررسی تغییرات رژیم جریان هیدرولوژیکی و مؤلفه جریان محیط زیستی EFCs در رودخانه خیاوچای در یک دوره 30 ساله

حسن ستایشی نساز؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ عقیل مددی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 43-25

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54796.1672

چکیده
  رودخانه‌ها دارای اهمیت بسیار بالا از نظر استفاده‌های انسانی و کارکردهای اکولوژیک هستند. در تحیق حاضر مولفه‌های جریان محیط زیستی رودخانه خیاوچای در دوره‌های متوالی 5 ساله تعیین شده است. در این راستا تغییرات مولفه‌های جریان محیط زیستی رودخانه خیاوچای با استفاده از نرم‌افزار IHA مشخص شد. بر اساس نتایج، مقادیر جریان‌های کمینه در دوره ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
بازسازی تناوب دبی و دمای دیرینه حوضه جاجرود بر اساس ژئوشیمی و رسوب‌شناسی پادگانه ها

مجتبی یمانی؛ شهناز جودکی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 62-44

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55387.1680

چکیده
  پادگانه‌ها آرشیوهای مهمی برای دیرینه‌شناسی به شمار می‌روند. در این پژوهش، تغییرات دمای دیرینه و تناوب دبی حوضه جاجرود در شمال شرق تهران بر اساس ویژگی‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی پادگانه‌ها بررسی شده است. ابتدا با تکنیک‌های کلسیمتری، EC، XRF و PH نمونه های رسوبی آنالیز و سپس این داده ها با اندیس‌های میزان شوری، هوازدگی شیمیایی، اسیدیته ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی دقت نقشه ‏های پتانسیل خطر زمین‏ لغزش حوضه آبریز سد کردستان با استفاده از روش‏ های AHP، BWM و FUCOM

علیرضا ایلدرمی؛ مهدی سپهری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 80-63

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55538.1682

چکیده
  در این پژوهش،حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل‏های آماری درحوضه آبریز سد کردستان پهنه‌بندی و مناسب‌ترین مدل معرفی شد.ابتدا محدوده مورد مطالعه تعیین موقعیت و با مشاهدات میدانی تعداد9 لغزش ثبت و نقشه پراکنش زمین‏ لغزش تهیه گردید.در مرحله بعد عوامل مؤثر بر رخداد زمین‏ لغزش شامل زمین‏ شناسی، بارش، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
تعیین الگوی فرکتالی در بازه‌ای از رودخانه قره‌سو استان اردبیل

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری؛ احمد ناصری؛ احمد عبیات؛ مریم ادهمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 97-81

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57428.1700

چکیده
  بعد فرکتال نمایه‌ای قوی و مهم در انعکاس خصوصیات فیزیکی و مورفولوژی رودخانه بوده و ارتباط تنگاتنگی با سایر ویژگی‌های فیزیکی و هندسی رودخانه‌ها دارد. در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی وضعیت پیچان‌رودی رودخانه قره‌سوی استان اردبیل براساس الگوی فرکتال از روش شمارش جعبه‌ای استفاده شد، سپس با استفاده از روش ‌همبستگی پیرسون، ارتباط میان ...  بیشتر

پژوهشی آبخیزداری
بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله، مازندران

کریم سلیمانی؛ سید حسین علوی؛ فاطمه شکریان؛ اسماعیل مختارپور

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 119-98

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57490.1702

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله با استفاده از آزمون من-‌کندال و شیب سن پرداخته شد. پارامتر‌های دما، بارش و تبخیر از ایستگاه‌های سینوپتیک دشت‌ناز و هاشم‌آباد و همچنین داده‌های دبی از ایستگاه‌های هیدرومتری خلیل محله، تازه‌آباد، باغو و وطنا استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون من‌-کندال ...  بیشتر

پژوهشی منابع آب
منشاء یابی و تحلیل همدیدی رودخانه های جوی منجر در بارش در منطقه غرب و شمال غرب ایران

وحیده ابطحی؛ سعید جهانبخش؛ هاشم رستم زاده؛ حسن لشکری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 138-120

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58037.1705

چکیده
  رودخانه‌های جوّی در ادبیات آب و هواشناسی جهانی مسیرهایی باریک و طویل از انتقال قوی بخارآب به سوی قطب در عرض های میانه تعریف شده اند که عموماً با جریان‌های جت سطح پایین در رأس جبهه‌ی سرد سیکلون‌های برون حاره مرتبط می‌باشند. برای شناسایی منشاء رودخانه های جوی ورودی به منطقه مورد مطالعه، ابتدا سامانه های بارشی که در بیش از نیمی از ...  بیشتر

پژوهشی هیدرولوژی
تعیین تغییرات هیدرولوژیکی طالقان‌رود بر اساس شاخص‌های IHA

مهناز رضایی؛ سمیه خالقی؛ محمد مهدی حسین زاده

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، صفحه 157-139

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58352.1707

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تغییرات هیدرولوژی رودخانه طالقان‌رود پرداخته شده است. در این پژوهش از روش‌های توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. مهم‌ترین داده‌های تحقیق شامل تصاویر ماهواره لندست 5 و 8، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM، اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک طالقان و اطلاعات سه ایستگاه هیدرومتری منطقه بوده است. همچنین مهم‌ترین ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
تأثیر پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک بر‌ کیفیت هیدروژئوشیمیایی آبهای‌سطحی مطالعه‌موردی: حوضه‌آبریز‌ رودخانه‌قُلیان، منطقه‌قالیکوه‌لرستان

امیرسعید حسینی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مژگان صلواتی

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 191-167

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55146.1677

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک و تغییر در خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آب است. فرسایش‌خاک رابطه نزدیکی با نوع پوشش‌گیاهی و کاربری ‌زمین دارد و می‌تواند کیفیت آب یک منطقه را تغییر دهد. بدین منظور در این تحقیق 15نمونه از آب آبراهه‌های دائمی پیربادوش و گَشون رودخانه‌قُلیان در منطقه‌قالیکوه‌لرستان ...  بیشتر

برآورد مقادیر ارتفاع و دبی حداکثر رواناب با استفاده از روش شماره‌ی منحنی (CN) (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبریز سراب دره‌شهر)

اسدالله حجازی؛ مهدی مزبانی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، ، صفحه 63-81

چکیده
  برآورد مقادیر معتبر ارتفاع و دبی حداکثر رواناب در مناطق خشک و نیمه‌خشک که فاقد داده­ها و یا داده­های کم است، اهمیت بسیاری در مدیریت سیل دارد. یکی از روش­­های برآورد مقدار ارتفاع رواناب، روش شماره­ی  منحنی (CN) مربوط به سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) است. در این پژوهش حوضه­ی آبریز سراب دره­شهر از نظر پتانسیل تولید رواناب و ...  بیشتر

تأثیر تغییراقلیم بر دما و بارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای اقلیمی (مطالعه ی موردی: حوضه ی شهرچای ارومیه)

سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ محمدحسین عالی نژاد؛ فرناز پوراصغر

دوره 3، شماره 7 ، شهریور 1395، ، صفحه 107-122

چکیده
  دو پارامتر مهم در هیدرولوژی و منابع آب، دما و بارش هستند. تأثیر تغییر اقلیم بر روی این دو پارامتر موضوع بسیاری از مطالعات بوده است که مدل­های گردش عمومی جو یکی از بهترین روش­ها برای برآورد این تأثیرات به شمار می­روند. در مطالعات تغییر اقلیم لحاظ نکردن عدم قطعیت­های موجود در مراحل مختلف ارزیابی اثرات تغییراقلیم سبب کاهش قطعیت ...  بیشتر

بررسی و پهنه‌بندی مناطق مستعد به وقوع سیل با تأکید بر سیلاب‌های شهری (مطالعه‌ موردی: شهر ماکو)

حسن احمدزاده؛ رشید سعیدآبادی؛ الهه نوری

دوره 2، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  در میان کل سوانح طبیعی، سیلاب بیشترین خسارت را به بخش کشاورزی، شیلات، مسکن و زیرساخت­ها وارد     می­سازد و به­شدت روی فعالیت­های اجتماعی و اقتـصادی تأثیر می­گذاردو تعداد بی­شماری از افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد. رخداد چندین سیل توأم با خسارت­های جانی و مالی در شهر ماکو نشان­دهنده­ ضرورت مطالعه­ جامع ...  بیشتر

ارزیابی انواع روش‌های درون یابی، جهت تخمین آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت بیلوردی، استان آذربایجان شرقی)

عطاالله ندیری؛ صدیقه شکور؛ اصغر اصغری مقدم؛ میثم ودیعتی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1393، ، صفحه 75-92

چکیده
  چکیده   امروزه استفاده از روشهای درون‌یابی برای تخمین متغیرهای فضایی در علوم آب، بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت کیفیت آبهای زیرزمینی برای مصارف مختلف و همچنین زمان­بر و هزینه­بر بودن اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی در کل دشت، یافتن راهکاری برای تخمین آنها در دیگر مناطق ...  بیشتر

پژوهشی آب های زیرزمینی
پیش‌بینی ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در دشت خرم آباد بر اساس شبکه‌های عصبی کانولوشن

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم ریاحی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56400.1691

چکیده
  در به منظور بهبود دقت ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در منطقه دشت خرم آباد از روش‌های جدید یادگیری عمیق (CNN) برای تقسیم‌بندی معنایی تصاویر سنجش از دور برای شناسایی مناطق مستعد آب زیرزمینی استفاده می‌شود. دراین تحقیق ابتدا نقشه فهرست چاهها تهیه و بعد پارامترهای موثر در پتانسیل‌یابی از قبیل: لایه ارتفاع، شیب، جهت شیب، کاربری‌اراضی، ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
اندازه گیری نوسانات بهار و پاییز شاخص های کاربری زمین (LULC) با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبانی (SVM) و تحلیل روابط همبستگی LST با شاخص های NDBI، MNDWI و NDVI (در محدوده گردنه حیران)

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56988.1699

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی روابط بین LST و LULC در منطقه گردنه حیران می باشد. شاخص های LULC متشکل از شاخص های تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) ، تفاوت نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاوت نرمال شده و اصلاح شده آب (MNDWI) می باشد. مساحت منطقه مورد مطالعه 95/156 کیلومتر مربع بوده که از این میزان در سال 1401، حدود 7/122 کیلومتر مربع اختصاص به پهنه جنگلی داشته و تنها ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
بررسی کارایی مدل های الگوریتم جنگل تصادفی، حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبانی در تشخیص تغییرات پهنه آبی دریاچه نئور و تاثیر این تغییرات در دمای سطح زمین 2022

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58342.1706

چکیده
  تغییرات پوشش و کاربری زمین در اثر فعالیت های انسانی تاثیرات نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. مناطق شرقی استان اردبیل نمونه بارز این پدیده به شمار می آید. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی در پوشش و کاربری زمین و اثرات آن بر دمای سطح زمین در دریاچه نئور می باشد. برای برآورد کاربری و پوشش زمین از مدل های جنگل تصادفی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
تجزیه و تحلیل و پهنه‌بندی میزان فرسایش خاک و ارتباط آن با شاخص‌های هیدروژئومورفیک و پوشش‌گیاهی ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز خیاوچای، مشکین شهر

موسی عابدینی؛ امیرحسام پاسبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58528.1708

چکیده
  هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل و پهنه‌بندی میزان فرسایش خاک و ارتباط آن با شاخص‌های هیدروژئومورفیک و پوشش‌گیاهی حوزه آبخیز خیاوچای مشکین‌شهرمی‌باشد. فاکتورهای مدل RUSLE شامل فرسایندگی‌باران (R)، فرسایش‌پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش‌گیاهی (C) و عملیات حفاظتی (P). به ترتیب با استفاده از داده‌های بارندگی، لایه بافت خاک، مدل رقومی ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
تغییرات پهنه سدهای غرب افغانستان و تاثیر آن بر منابع آبی چاه نیمه های زابل در بازه زمانی ۳۰ ساله با استفاده از سنجنده TM ماهواره لندست 5 و سنجنده OLI و TIRS ماهواره لندست 8

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59359.1712

چکیده
  استخراج پهنه آبی در بخش های غربی افغانستان از طریق تصاویر سنجش از دور راهی کارآمد برای پایش منابع آب و تاثیر آن بر منابع آبی شرق ایران به خصوص چاه نیمه های سیستان و بلوچستان به شمار می آید. در این تحقیق از سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ و سنجنده TM ماهواره لندست 5، شاخص های طیفی تفاوت نرمال شده آب (NDWI)، شاخص اصلاح شده تفاوت نرمال شده آب (MNDWI)، ...  بیشتر

پژوهشی آب های زیرزمینی
بررسی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی و تاثیر آن بر هیدروژئوشیمی آبخوان دشت آذرشهر و تعیین منشا محتمل آلودگی‌ها

ناصر جبرائیلی اندریان؛ عطا الله ندیری؛ مریم قره خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.58969.1710

چکیده
  در سه دهه گذشته، مخازن آب زیرزمینی ایران با چالش‌های مهم و مرتبطی مواجه بوده است. بنابراین برای جلوگیری همین مقدار آب در دسترس ضرورت ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی و شناسایی عوامل انسانی یا طبیعی تاثیر گذار بر کیفیت بیش از پیش تاکید می‌شود. در این پژوهش با بررسی هیدروژئوشیمیایی آلودگی حاصل از عناصر اصلی، فرعی و کمیاب شناسایی گردید. ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع مخاطره زمین لغزش در شهرستان گرمی

لیلا آقایاری؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.58703.1709

چکیده
  با استفاده از مطالعات میدانی، نقشه های زمین‌شناسی و توپوگرافی و با مرور پژوهش‌ها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه و همچنین بررسی شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه 9 عامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راههای ارتباطی ،کاربری اراضی و بارش به عنوان عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش بررسی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
تحلیل تاثیر فعالیت‌های تکتونوکارست در شکل‌گیری دره‌های عرضی زاگرس (در محدوده اَوز تا کَرمُستَج استان فارس)

داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ دیانا درتاج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59070.1711

چکیده
  بعضی از مناطق مانند زاگرس استان فارس، به دلیل قرار گرفتن در منطقه فعال تکتونیکی و همچنین داشتن سازندهای کارستیک، متاثر از فعالیت‌های تکتونوکارست هستند. در این پژوهش نقش فرایندهای تکتونوکارست در شکل‌گیری و گسترش دره‌های عرضی زاگرس فارس از محدوده اَوز تا کَرمُستَج تحلیل شده است. در این تحقیق از تصاویر راداری سنتینل 1، مدل رقومی ارتفاعی ...  بیشتر

پژوهشی آب های زیرزمینی
روش جدید مبتنی بر اعداد Z برای ارزیابی آسیب‌پذیری ویژه آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت های اردبیل و قروه-دهگلان)

ثنا ملکی؛ وحید نورانی؛ حسام نجفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59132.1713

چکیده
  سیستم‌های ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی برای دستیابی به روشی مناسب برای حفاظت از این منابع در برابر آلاینده‌ها توسعه‌یافته‌اند. یکی از روش‌های شناخته شده برای تعیین حساسیت آب‌های زیرزمینی، روش DRASTIC است. از آنجایی که ارزیابی آلودگی آب‌های زیرزمینی اغلب با عدم قطعیت همراه است، مطالعه حاضر از مفهوم اعداد Z به‌عنوان نسل جدیدی ...  بیشتر

پژوهشی آبخیزداری
ارائه بهترین برنامه مدیریتی جهت مدیریت جامع حوضه آبریز دوآبی استان تهران با استفاده از ماتریس SWOT و QSPM

مسعود متقیان؛ رضا قضاوی؛ سید حسن علوی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59630.1716

چکیده
  مدیریت جامع به‌عنوان رویکردی جدید در راستای برنامه‌ریزی، توسعه، مدیریت منابع آب و پوشش گیاهی با تأکید ویژه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی مطرح می‌باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد‌های مدیریت جامع حوزه دوآبی با استفاده از مدل SWOT و تعیین اولویت اجرا با QSPM است. برای این منظور ابتدا نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید حوضه مورد مطالعه ...  بیشتر

پژوهشی هیدرولوژی
تحلیل تغییرات شاخص سلامت هیدرولوژیک جریان رودخانه شهرچای تحت تاثیر تنظیمی سد

رئوف مصطفی‌زاده؛ مصطفی ذبیحی سیلابی؛ محمد کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60280.1726

چکیده
  افزایش نیاز به آب و تغییر الگوهای اقلیمی باعث تشدید ساخت سازه‌های ذخیره آبی برای تأمین تقاضا در بسیاری از مناطق جهان شده ‌است، لذا رژیم‌های هیدرولوژیکی رودخانه‌ها بر اثر فعالیت‌های انسانی و احداث سدها تغییر کرده‌اند. برهمین اساس درک اثرات سدها بر رژیم‌ هیدرولوژیکی رودخانه‌ها به‌منظور مدیریت جریان رودخانه، تامین نیاز آبی و ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
برآورد قابلیت های ژئوتوریستی چشمه های آبگرم استان آذربایجان شرقی جهت توسعه گردشگری سلامت

معصومه رجبی؛ فاطمه رنگرز فروغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60075.1722

چکیده
  گردشگری سلامت افراد و گروه هایی را شامل می‌ شود که با هدف درمان، به استفاده از آب های معدنی و گرم ، گذران دوران نقاهت ، معالجه و غیره اقدام به مسافرت می‌کنند. چشمه‌های آب‌گرم به عنوان یکی از منابع طبیعی، بخشی از گردشگری سلامت هستند که برای درمان شرایط مختلف پزشکی از آنها استفاده می شود. پژوهش حاضر در مورد چشمه های آبگرم استان آذربایجان ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
تحلیل روند شاخص طوفان‌های گرد و غبار در ارتباط با پلایای دریاچه ارومیه

جمشید یاراحمدی؛ محمد خسروشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59713.1718

چکیده
  تداوم خشکسالی ها، کاهش پوشش گیاهی و گسترش پلایای نمکی دریاچه ارومیه، ایجاد کانون های گرد و غبار محلی در حاشیه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی را محتمل ساخته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع مکانی-زمانی فرسایش بادی با کاربست شاخص غبارناکی در سطح استان آذربایجان شرقی اجرا شده است. برای این منظور، ابتدا سری داده های غبارناکی ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی تطبیقی مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی با مدل یکپارچه در جهت شبیه سازی رواناب حوضه‌ گمناب چای

محمد حسین رضایی مقدم؛ داود مختاری؛ میثم اسکندری آلنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59474.1715

چکیده
  مدل های هیدرولوژی ابزار موثری برای مدیریت منابع آب و همچنین مؤلفه‌های‌ بیلان آبی‌ از جمله‌ کارهای‌ پژوهشی‌ می‌باشد .امروزه مدل های هیدرولوژی حوضه توسعه یافته اند، اما انتخاب مدل مناسب برای شبیه سازی یک حوضه خاص همیشه یک چالش بوده است. از این‌رو، انتخاب مدلی‌ که‌ بتواند فرآیندهای‌ هیدرولوژیکی‌ را در عین‌ سادگی‌ ساختار و با ...  بیشتر

ابر واژگان