آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 712
تعداد پذیرش 326
تعداد عدم پذیرش 229

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 64486
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 46 %