نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 محقق بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

3 3- استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و

چکیده

سدهای زیرزمینی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سدهای اصلاحی باشند به‌طوری که در دهه‌های اخیر به علت ویژگی‌های ممتازی که دارند بسیار مورد توجه محققان مختلف در سراسر دنیا قرار گرفتند. برداشت‌های ژئوالکتریک در محل محور و مخزن پیشنهادی سد زیرزمینی دهبکری به روش سونداژزنی و با استفاده از آرایه شلومبرژه انجام شد. این برداشت‌ها در طول 6 پروفیل (P1 تا P6) صورت گرفت و تعداد 32 سونداژ الکتریک در محدوده مورد نظر انجام شد. نتایج مطالعات ژئو الکتریک حاکی از آن است که یک مدل دو لایه در طول مقاطع ژئوالکتریک وجود دارد که لایه بالایی همان لایه آبرفتی و لایه زیرین سنگ کف می-باشد. لایه آبرفتی، خود به دو بخش خشک در بالا و آبدار در پایین تقسیم می‌شود. عمق رسیدن به سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف محدوده مورد مطالعه متفاوت است، اما به طور متوسط می‌توان آن را 5 متر در نظر گرفت. ضخامت آبرفت نیز در طول پروفیل‌ها متغیر است، اما بیشترین ضخامت آن عموماً در بخش‌های میانی مقاطع ژئوالکتریک و بیشتر نزدیک به تکیه‌گاه راست وجود دارد. بالاترین ضخامت آبرفت در محل سونداژ S26 و معادل 13 متر برآورد شده است. با توجه به مقیاس مقاومت مخصوص الکتریکی لایه‌ها و با عنایت به رخنمون های سنگی دو طرف رودخانه، به‌نظر می‌رسد که سنگ کف در بیشتر نقاط دارای لیتولوژی متناوب از جنس شیل، مارن و ماسه سنگ و در برخی نقاط از جنس مارن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating accuracy of geoelectric method in construction of underground dams in low-water and desert areas (Case study: Dehbakri area of Kerman province)

نویسندگان [English]

  • najmeh Haj seyed ali khani 1
  • hamzeh saeediyan 2
  • alijan Abkar 3

1 Master of Science in Department of Soil and Water Conservation and Watershed Management, Agricultural Research and Natural Resources Center, Kerman Province, Agricultural Research, Education and Development Organization, Kerman, Iran.

2 Research Assistant Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural Resource Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran.

3 3- Assistant Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural Resource Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Underground dams can be a very suitable alternative to check dams so that in recent decades due to their privileged characteristics, they have attracted the attention of various researchers around the world. Geoelectric samples were carried out at the axle and reservoir of Dehbakri underground dam by sondage putting method and with using Schlumberge array. These samples were performed during 6 profiles (P1 to P6) and 32 electric sondage. The results of geoelectric studies indicate that there is a two-layer model along the geoelectric sections that the upper layer has alluvial and the underlying layer has bedrock. Alluvial layer is divided into dry parts at the top and wet parts at the bottom. The depth of reaching groundwater level varies in different parts of the study area, but on average it can be considered 5 meters. Alluvial thickness also varies during profiles, but the highest thickness is generally in the middle parts of the geoelectric sections and more close to the right support. The highest alluvial thickness was estimated at the S26 catheter site and 13 meters. Considering the specific electrical resistance scale of the layers and considering the rock outcrops on both sides of the river, it seems that the bedrock in most places has alternating lithology made of shale, marl and sandstone and in some parts of the marl material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dehbakri
  • Geoelectric
  • Underground dam
  • Sondage