پژوهشی هیدرولوژی
آشکارسازی پلوم رودخانه بابل‌رود با استفاده از تصویر ماهواره سنتینل-2 ، مطالعه موردی سیلاب سال 1398

محمد اکبری نسب؛ فائزه عباسی؛ نادیا طالب پور

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 15-1

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.54406.1664

چکیده
  سیلاب‌ها نقش اساسی در جریان رودخانه‌ها دارند بنابراین بررسی و تحلیل آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه دینامیک سیلاب و آب تخلیه‌شده آن به دریا (پلوم) در زمینه‌های شیلات، رسوب‌گذاری، حمل و نقل و محیط زیست اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش به بررسی گسترش پلوم وارده از رودخانه بابل‌رود به دریای کاسپین در جریان سیلاب بهار سال ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
پایش تغییرات کیفی منابع آب سطحی متأثر از زلزله(مطالعه موردی: زلزله 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب-ازگله)

علی عبدالملکی؛ امجد ملکی؛ علی خزایی

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 33-16

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.54570.1666

چکیده
  در این بررسی به پایش تغییرات کیفی منابع آب سطحی شهرستان‌های سرپل‌ذهاب-ازگله، در اثر رخداد زلزله 21 ابان 1396پرداخته شده است. در تحقیق حاضر جهت نیل به هدف فوق با استفاده از داده‌های متنوع ماهواره‌های سنیتنل 1S_1A-IW-SLC)، با بیس لاین مکانی 100 متر)، داده‌های اپتیکی لندست8 (OLI)، و تصاویر ماهواره‌ای مودیس، محصولات تصحیح شدهMOD09))، داده‌ها به‌گونه‌ای ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
بررسی دقت روش ژئو الکتریک در احداث سد های زیر زمینی در مناطق کم آب و کویری ، مطالعه موردی: منطقه دهبکری استان کرمان

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ علیجان آبکار

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 46-34

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.54599.1667

چکیده
  سدهای زیرزمینی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سدهای اصلاحی باشند به‌طوری که در دهه‌های اخیر به علت ویژگی‌های ممتازی که دارند بسیار مورد توجه محققان مختلف در سراسر دنیا قرار گرفتند. برداشت‌های ژئوالکتریک در محل محور و مخزن پیشنهادی سد زیرزمینی دهبکری به روش سونداژزنی و با استفاده از آرایه شلومبرژه انجام شد. این برداشت‌ها ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
برآورد پتانسیل های رسوب دهی و وفرسایش حوضه آبریز رودخانه دامغان رود با استفاده از مدل هیدروفیزیکی ((CSY

غلامرضا مقامی مقیم؛ یاسمن هراسانی؛ شهربانو بیائیان

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 65-47

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.54658.1669

چکیده
  امروزه فرسایش خاک از معضلات مهم در حوضه های آبریز، دریاچه های پشت سد، فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می شود که هم ساله باعث تخریب اراضی، کاهش حاصلخیزی خاک و پر شدن مخازن سدها می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی فرایندهای فرسایشی در کشور ایران توجه بیشتری را می طلبد زیرا در این کشور، تشکیل خاک در زمان طولانی و تخریب آن در کوتاه مدت ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
پهنه بندی خطر بهمن با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و LNRF مطالعه موردی: بخشی از جاده هراز، پلدختر- وانا

عیسی جوکار سرهنگی؛ قاسم لرستانی؛ وحید فلاح

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 81-66

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.54970.1674

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در مسیر جاده هراز از پلدختر تا وانا، با آب و هوای سرد کوهستانی البرز مرکزی برای وقوع بهمن مستعد است. هدف از این پژوهش تعیین مهم‌ترین عوامل موثر در وقوع بهمن و پهنه بندی خطر آن با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و LNRF است. برای این منظور از معیارهای پوشش برف، ارتفاع، شیب، جهت دامنه، انحنای دامنه، کاربری اراضی و فاصله ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
پاییش تغییرات شوری خاک در اثر پیشروی آب شور دریاچه ارومیه در محدوده صنعتی و زارعی غرب تبریز با استفادده از شاخص های طیفی مطالعه موردی: اطراف پالایش گاه تبریز

مریم بیاتی خطیبی؛ نگار ضابط

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 101-82

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.55133.1676

چکیده
  شوری آب و به دنبال آن شوری خاک در محدوده شرق دریاچه ارومیه و اراضی غرب تبریز از جمله تهدیدات خاک و زمین های زارعی و در عین حال برای محدوده های صنعتی تبدیل شده است . هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل شوری آب و خاک منطقه جهت پایش وضعیت زمین های کشاورزی در 20سال اخیر است که با توجه به گستردگی خاک‌های شور و افزایش شوری آب از گذشته تا به حال، ...  بیشتر

پژوهشی آب های زیرزمینی
ارزیابی فرونشست زمین در دشت گرگان

محمد حسین متدین؛ مهرداد اسفندیاری؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 119-102

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.55996.1688

چکیده
  در سال‌های اخیر، پدیده بازگشت‌ناپذیر فرونشست زمین، باعث بروز مخاطره جدی محیطی در دشت‌های مختلف ایران از جمله دشت گرگان شده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در بروز فرونشست در دشت گرگان بود. روش تحقیق شامل دو بخش شناسایی مناطق فرونشست و بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر و ارزیابی میزان تأثیر هرکدام بود. در بخش شناسایی، از ...  بیشتر

پژوهشی آبخیزداری
تحلیل اثر احداث بندهای اصلاحی بر تغییرات منحنی تداوم جریان رودخانه زرچشمه، حوضه آبریز هونجان، استان اصفهان

سیامک دخانی؛ راضیه ایزانلو؛ ابراهیم امیدوار

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، صفحه 135-120

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2023.56749.1696

چکیده
  احداث سدها می تواند باعث ایجاد تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه شود. به منظور تنظیم جریان های زیست محیطی مدیریت شده درک تأثیرات بالقوه ساختارهای آبی بر رژیم های هیدرولوژیکی رودخانه ضروری است. در پژوهش حاضر، برای بررسی تغییرات متوسط ماهانه دبی و منحنی تداوم جریان با استفاده از نرم افزار IHA نسخه 7.1.، از آمار ایستگاه هیدرومتری تنگ ...  بیشتر