ژئومورفولوژی
شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع مخاطره زمین لغزش در شهرستان گرمی

لیلا آقایاری؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.58703.1709

چکیده
  با استفاده از مطالعات میدانی، نقشه های زمین‌شناسی و توپوگرافی و با مرور پژوهش‌ها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه و همچنین بررسی شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه 9 عامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راههای ارتباطی ،کاربری اراضی و بارش به عنوان عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش بررسی ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تحلیل روند شاخص طوفان‌های گرد و غبار در ارتباط با پلایای دریاچه ارومیه

جمشید یاراحمدی؛ محمد خسروشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59713.1718

چکیده
  تداوم خشکسالی ها، کاهش پوشش گیاهی و گسترش پلایای نمکی دریاچه ارومیه، ایجاد کانون های گرد و غبار محلی در حاشیه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی را محتمل ساخته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع مکانی-زمانی فرسایش بادی با کاربست شاخص غبارناکی در سطح استان آذربایجان شرقی اجرا شده است. برای این منظور، ابتدا سری داده های غبارناکی ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
شناسایی کانون‌های در معرض خطر فرسایش بادی در جنوب شرق دریاچه ارومیه (مطالعه موردی :شهرستان‌های بناب و ملکان)

مریم بیاتی خطیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60434.1728

چکیده
  برای شناسایی مناطق منشا تولید ریزگردو ردیابی طوفان های گردو غباردر محدوده مورد مطالعه،از داده های دید افقی زیر1000 متر هواشناسی و مدل لاگرانژی HYSPLITحالت‌پسگرد،درایستگاه‌های مختلف‌و‌در ترازهای‌مختلف جو‌استفاده شد.داده‌های REANALYSISبرای ردیابی بازه 5 ساله بعلت ثبت داده های روزانه مرتب و همچنین بیشترین میزان فراوانی گردوغباردر 26 تزار ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تجزیه و تحلیل و پهنه‌بندی میزان فرسایش خاک و ارتباط آن با شاخص‌های هیدروژئومورفیک و پوشش‌گیاهی ، مطالعه موردی: حوزه آبریز خیاوچای، مشکین شهر

موسی عابدینی؛ امیرحسام پاسبان

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 59-40

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58528.1708

چکیده
  فرسایش خاک از جمله تهدیدات زیست‌محیطی جدی است که می‌تواند بر جنبه­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد. یکی از مدل‌های تجربی پرکاربرد برای تخمین میزان فرسایش خاک معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح‌شده موسوم به مدل RUSLE می‌باشد. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل و پهنه‌بندی میزان فرسایش خاک و ارتباط آن با شاخص‌های هیدروژئومورفیک ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تحلیل تاثیر فعالیت‌های تکتونو-کارست در شکل‌گیری دره‌های عرضی زاگرس: در محدوده اَوز تا کَرموستج استان فارس

داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ دیانا درتاج

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 97-80

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59070.1711

چکیده
  فرایندهای تکتونو-کارست نقش مهمی در شکل­گیری و تغییر لندفرم­ها دارند. بعضی از مناطق مانند زاگرس استان فارس، به دلیل قرار گرفتن در منطقه فعال تکتونیکی و همچنین داشتن سازندهای کارستیک، متاثر از فعالیت­های تکتونو-کارست هستند. با توجه به اهمیت بررسی تغییرات لندفرمی در برنامه­ریزی­های مختلف، در این پژوهش نقش فرایندهای تکتونو-کارست ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تأثیر سیلاب بر تغییرات مورفولوژی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه سدیج استان هرمزگان

نعیمه رحیمی؛ سمیه خالقی؛ علیرضا صالحی پور میلانی

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 160-141

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59641.1717

چکیده
  در شرق شهرستان جاسک، در فاصله سال‌های 1387 تا 1398 چهار سیلاب شدید در رودخانه سدیج رخ‌داده است که بالاترین دبی را در بین سایر سیلاب‌های دوره موردمطالعه به خود اختصاص داده‌اند. هدف این تحقیق ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه سدیج در اثر رخداد سیلاب‌ها در یک دوره 11 ساله و در چهار سیلاب شاخص در سال‌های 1387، 1392، 1395 و 1397 در قاعده دلتای ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
بازسازی تناوب دبی و دمای دیرینه حوضه جاجرود بر اساس ژئوشیمی و رسوب‌شناسی پادگانه ها

مجتبی یمانی؛ شهناز جودکی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 62-44

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55387.1680

چکیده
  پادگانه‌ها آرشیوهای مهمی برای دیرینه‌شناسی به شمار می‌روند. در این پژوهش، تغییرات دمای دیرینه و تناوب دبی حوضه جاجرود در شمال شرق تهران بر اساس ویژگی‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی پادگانه‌ها بررسی شده است. ابتدا با تکنیک‌های کلسیمتری، EC، XRF و PH نمونه های رسوبی آنالیز و سپس این داده ها با اندیس‌های میزان شوری، هوازدگی شیمیایی، اسیدیته ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تعیین الگوی فرکتالی در بازه‌ای از رودخانه قره‌سو استان اردبیل

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری؛ احمد ناصری؛ احمد عبیات؛ مریم ادهمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 97-81

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57428.1700

چکیده
  بعد فرکتال نمایه‌ای قوی و مهم در انعکاس خصوصیات فیزیکی و مورفولوژی رودخانه بوده و ارتباط تنگاتنگی با سایر ویژگی‌های فیزیکی و هندسی رودخانه‌ها دارد. در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی وضعیت پیچان‌رودی رودخانه قره‌سوی استان اردبیل براساس الگوی فرکتال از روش شمارش جعبه‌ای استفاده شد، سپس با استفاده از روش ‌همبستگی پیرسون، ارتباط میان ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تعیین مناطق بحرانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از شاخص Getis-Ord در محیط GIS، مطالعه موردی: حوضه آبریز قرناوه، استان گلستان

امیرحسین قربانی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محسن ذبیحی؛ مسعود جعفری رودسری

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 18-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55449.1679

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط داغ وقوع زمین‌لغزش با استفاده از آمار مکانی و الگوریتم Getis-Ord در حوزه آبریز قرناوه استان گلستان برنامه‌ریزی شده است. در این راستا، فراوانی وقوع زمین‌لغزش براساس طبقات شیب، جهت جغرافیایی، کاربری اراضی، نوع خاک و انواع ویژگی‌های پهنه‌های لغزشی مورد تحلیل قرار گرفته است. در تعیین نقاط ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تحلیل مورفومتری پارامترهای کنترل کننده سیرک های یخچالی در حوضه رودخانه جاجرود

مهدی فیض اله پور

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 37-19

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55656.1685

چکیده
  سیرک های یخچالی نشان دهنده خصوصیات یخچالها و اقلیمهای گذشته می باشند. در این تحقیق به تحلیل 39 سیرک یخچالی در حوضه آبریز رودخانه جاجرود پرداخته شد. برای بررسی مورفومتری سیرکها از پارامترهای طول، عرض، ارتفاع راس سیرک، ارتفاع کف سیرک، مساحت، محیط، نسبت طول به عرض، نسبت طول به ارتفاع کف و نسبت پهنا به ارتفاع کف استفاده شد. برای هر یک از ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
ارزیابی و پهنه بندی مخاطره روانگرایی با استفاده از مدل فازی ویکور، مطالعه موردی: مخروط افکنه لیلان شمالغرب ایران

سمیه معزز؛ داود مختاری؛ محمدحسین رضائی مقدم

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 72-58

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56284.1689

چکیده
  چکیدهمخروط ‌افکنه‌ها از جمله مناطق مستعد وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی هستند. یکی از این مخاطرات روانگرایی می‌باشد که هدف اصلی این پژوهش بررسی این پدیده در سطح مخروط ‌افکنه لیلان واقع در شمال غرب ایران بوده است. جهت تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع روانگرایی از مدل ترکیبی FUZZY-VIKOR و تکنیک GIS استفاده شده است. پارامترهای مورد استفاده در این ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
پهنه‌بندی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از روش MABAC ، مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز گیوی‌چای

الناز پیروزی؛ عقیل مددی

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 93-73

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56590.1694

چکیده
  فرسایش خاک یکی از معضلات مهم در حوضه‌های آبریز کشور ایران می‌باشد که هر ساله موجب هدر رفتن هزاران تن خاک می‌شود. هدف تحقیق حاضر، پهنه‌بندی خطر فرسایش خاک در حوضه‌ی آبریز گیوی‌چای (شمال‌غرب ایران)، می‌باشد. در این مطالعه ابتدا، عوامل مؤثر جهت فرسایش در منطقه شناسایی شدند و سپس لایه‌های اطلاعاتی هر معیار، در GIS تهیه گردید. ارزش‌گذاری ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
بررسی و پهنه‌بندی فرونشست زمین با استفاده از تحلیل مدل چند معیاره آراس، مطالعه موردی: دشت اردبیل

لیلا آقایاری؛ موسی عابدینی

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 112-94

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56609.1695

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مهم‌ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست دشت اردبیل و مشخص کردن سطوح مستعد که احتمالاً در آینده نزدیک درگیر فرونشست خواهند شد. هدف از این پژوهش در مرحله اول ارزیابی فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری در محیط نرم افزار Sarscape، با بهره‌ از قابلیت تصاویر-A1 Sentinel در بازه زمانی 2016 و 2021 و همچنین در ادامه، ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تجزیه‌وتحلیل ارتباط تغییرات خط ساحلی و کاربری اراضی در قالب سلول‌های ساحلی، مطالعه موردی تالش تا انزلی

شهناز علیزاده؛ مجتبی یمانی؛ محمدرضا ثروتی؛ منیژه قهرودی

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 137-113

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56936.1698

چکیده
  بی‌توجهی نسبت به فرسایش ساحلی موجب وقوع مخاطره می‌شود. این مخاطره به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر جوامع انسانی و تأسیسات ساحلی تأثیرگذار است. پژوهش‌های دیرینه‌شناسی مؤید افت‌وخیز تراز آبی دریای خزر در قالب ارقام متفاوتی تا چند ده متر است. سواحل دریای خزر دارای توپوگرافی و کاربری اراضی متفاوتی ازجمله اراضی پست مرتبط با مصب رودخانه‌ها، ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
بررسی تغییرات پوشش برف و دمای سطح زمین با مولفه توپوگرافیکی ارتفاع مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صیاد اصغری سراسکانرود؛ ابوذر صادقی؛ الهام ملانوری

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 75-53

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.51719.1639

چکیده
  سطوح دارای پوشش برف (SC) بر تعادل انرژی سطح زمین از طریق بازخورد آلبیدو تأثیر می‌گذارد، و همچنین تاثیر عمده‌ای بر فرآیندهای اقلیمی، فعالیت‌های انسانی و چرخه هیدرولوژی، دارد. دمای سطح زمین (LST) از عناصر اصلی در شناخت اقلیم یک منطقه است که تغییرات و نوسانات آن‌ها در طبقات ارتفاعی مختلف برای بررسی‌های هیدرولوژیکی بسیار کاربردی است. ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
شبیه سازی وضعیت آتی فرسایش و رسوب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی( مطالعه موردی حوضه آبخیز حاجیلر)

علی بی غم؛ سیداسداله حجازی؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ جمشید یاراحمدی؛ فریبا کرمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 126-107

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.53017.1652

چکیده
  تغییرات میزان فرسایش و رسوب حوضه یکی از مهمترین عواملی است که بر بخشهای مختلف زیست انسانی و حیات طبیعی تأثیر میگذارد و پیشبینی این تغییرات بصورت کمی، که عمدتاً تحت نوسانات دمایی و تغییر اقلیم در مناطق مختلف صورت میگیرد، جهت کنترل میزان فرسایش و رسوب در دورهی آتی ضروری هست. در تحقیق حاضر به بررسیو پیش بینی تغییرات فرسایش و رسوب ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تحلیل ریخت‌شناسی رودخانه مِرِگ ماهیدشت

رویا پناهی؛ میترا مشعشعی؛ سید میثم مشعشعی

دوره 9، شماره 32 ، آبان 1401، ، صفحه 62-43

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49931.1622

چکیده
  رودخانه­ها از نظر شکل کانال و میزان پویایی بسیار متعددند با توجه به ویژگی­های فیزیکی مشترک قابل طبقه­بندی هستند روش طبقه­بندی راسگن پایداری نسبی انواع رودهای مختلف را با استفاده از روابط رسوب و هیدرولیک مورد بررسی قرار می­دهد. در این پژوهش به بررسی رفتار ریخت‌شناسی رودخانه مِرِگ (ماهیدشت) با استفاده از روش تجربی راسگن پرداخته ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
ارزیابی و پهنه بندی توسعه کارست در منطقه تمتمان نازلو چای ارومیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

رضا عباسیان ولندر؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 93-71

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49982.1623

چکیده
  منطقه تمتمان ما بین طول جغرافیایی37◦ 38/00//- 37◦44/00// شمالی و عرض جغرافیایی44◦ 40/30// - 44◦ 59/ 30// شرقی در شمال غربی ایران، تقریباً در 15 کیلومتری شمال غربی ارومیه قرار داد. هدف از این مطالعه پهنه‌بندی پتانسیل توسعه کارست در محدوده غار تمتمان در استان آذربایجانغربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد. در این مطالعه لایه‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
پردازش تصاویر پانکروماتیک (HR-PRS) و پایش الگوهای فرمیک شبکه آبراهه‌های جزیره قشم با استفاده از تکنیک‌های ناحیه‌بندی فازی

هیوا علمیزاده؛ هادی مهدی پور

دوره 9، شماره 30 ، خرداد 1401، ، صفحه 64-49

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.44881.1580

چکیده
  در این پژوهش با هدف پایش و بازشناسی الگوهای فرمیک شبکه‌ی آبراهه­ ها در مرکز جزیره‌ی قشم از تصاویر پانکروماتیک HR-PR سنجنده GeoEye-1 استفاده شده­است. در این راستا با بهره ­گیری از الگوریتم­ های FWS ، MSA ، IDF و CFM در نرم‌افزار MATLAB ناحیه‌بندی فازی صورت گرفته ­است. در ادامه بر اساس ویژگی‌های فازی به ادغام تصاویر ورودی پرداخته و سپس با ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
شناسایی نیمه‌خودکار لندفرم‌ها با استفاده از پردازش شیءگرا، مدل رقومی ارتفاع و تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه دز واقع در دامنه‌های غربی و جنوب‌غربی زاگرس

وحید رحمتی نیا؛ بختیار فیضی زاده

دوره 9، شماره 30 ، خرداد 1401، ، صفحه 123-105

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49385.1615

چکیده
  فرآیندهای سطح زمین در مقیاس‌های مکانی-زمانی مختلف عمل می‌کنند و شکل‌های زمینی را تولید می‌کنند که در یک سلسله‌مراتب تودرتو ساختاریافته‌اند. شیوه‌ی استخراج نیمه‌خودکار انواع لندفرم‌های منتخب از مدل‌های رقومی ارتفاعی DEM از اهمیت بالایی برخوردار است. لندفرم یک عارضه ژئومورفیک از سطح زمین است که خصوصیات ظاهری خاص داشته و شکل آن ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز زرینه رود و تاثیر آن بر روی فرسایش خاک با استفاده از مدل WLC

فریبا اسفندیاری درآبادی؛ هادی رفیعی محمودجق؛ رویا فرزانه

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 68-45

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.47572.1600

چکیده
  امروزه تهیه‌ی نقشه­های کاربری اراضی با استفاده از داده­های سنجش از دور به عنوان یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین روش­ها جهت تولید نقشه­های کاربری اراضی و همچنین ارزیابی کاربری با یکدیگر است. نبود زیر ساخت­های مناسب، رعایت نکردن قوانین قابلیت توسعه‌ی زمین در انتخاب کردن کاربری­ها و مدیریت غیر اصولی آن منجر به وقوع پدیده‌ی ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
ارزیابی مدل های هیبریدی فراکاوشی در شبیه سازی جریان رودخانه ها :مطالعه موردی: رودخانه کشکان لرستان

حجت اله یونسی؛ احمد گودرزی؛ مسعود شاکرمی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 86-69

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.48053.1605

چکیده
  امروزه مدل­های هیبریدی هوش مصنوعی به عنوان یک روش مناسب برای شبیه­سازی پدیده­های هیدرولوژیکی از جمله برآورد کمی جریان رودخانه‌ها مطرح است. بدین منظور جهت برآورد میزان آبدهی رودخانه‌ها رویکردهای متنوعی در هیدرولوژی وجود دارد که مدل‌های هوش مصنوعی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد.  بنابراین در این پژوهش عملکرد مدل­های رگرسیون ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
بررسی ارتباط متغیرهای هیدروژئومورفیکی با رسوب در حوضه ‎های گاوی و کنجانچم استان ایلام

شمس اله عسگری؛ صمد شادفر؛ محمدرضا جعفری؛ کوروش شیرانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 126-109

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.48200.1607

چکیده
  رسوب یکی از مسائل مهم در حوضه­ی آبریز محسوب می­شود. با توجه به مشکلات ناشی از رسوب، بررسی ارتباط متغیرهای هیدروژئومورفیکی تأثیرگذار در تولید رسوب و بار رسوب معلق در حوضه­ی آبریز ضرورت دارد. هدف این تحقیق مدل‎سازی رابطه­ی بین میزان بار رسوب معلق با متغیرهای هیدروژئومورفیکی در حوضه­ی آبریز است. دو حوضه گاوی و حوضه­ی کنجانچم ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تحلیل مدلهای هوش مصنوعی هیبریدی نوین در برآورد دبی سیلابی:مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان

سعید رستمی؛ بابک شاهی نژاد؛ حجت اله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 201-187

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49807.1620

چکیده
  سیل از جمله پدیده‌های طبیعی است که هر ساله خسارات جانی و مالی زیادی را در دنیا به بار آورده و مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه توسعه‌ی‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد می‌نماید. از این رو جهت کاهش خسارات، کنترل و هدایت این پدیده، برآورد دبی سیلابی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد دبی سیلابی ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های شی گرا و پیکسل پایه مطالعه موردی: حوضه مردق چای

موسی عابدینی؛ احسان قلعه

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، ، صفحه 184-163

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.46000.1587

چکیده
  آگاهی از تغییرات کاربری و پوشش سطح اراضی امری ضروری در برنامه‌ریزی صحیح در جهت توسعه پایدار به ‌شمار می‌آید. امروزه فناوری‌های سنجش‌ از دور به‌ عنوان عنصر اصلی در پایش کاربری اراضی و تغییرات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با مقایسه روش‌های پیکسل‌ پایه و شی‌گرا در تهیه ...  بیشتر