پژوهشی
1. کاربردمدل های آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز نازلوچای

احمد نجفی ایگدیر؛ شهرام روستایی؛ سید اسدالله حجازی؛ معصومه رجبی؛ نادر جلالی

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 17-1

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.25375.1376

چکیده
  چکیدهشناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن جهت برنامه‌ریزی و انجام اقدامات کنترلی از اهداف تحقیق حاضر میباشد. شناسایی این عوامل و ارزش گذاری هر عامل می تواند به پهنه‌بندی مناسب خطر زمین لغزش کمک کند. بنابر‌‌این برای مدیریت خطر در حوضه نازلوچای در شمال غرب ایران، کارایی روش های آماری دو متغیره مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

پژوهشی
2. بررسی الگو و دینامیک رودخانه قره‌سو اردبیل محدوده پل سامیان تا سد سبلان

صیاد اصغری سراسکانرود؛ عقیل مددی؛ زهره باشکوه؛ احسان قلعه

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 35-19

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.10525

چکیده
  در این پژوهش، مورفولوژی و تغییرات جانبی بازه‌ای از مجرای رودخانه قره‌سو (از پل سامیان تا سد سبلان) با چهار شاخص ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی کورنیس، نرخ مهاجرت مجرا و روش ترانسکت طی دوره‌های زمانی 2000، 2010 و 2019 میلادی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از چهار شاخص ارزیابی شده، نشان می‌دهد که رودخانه قره‌سو در بازه مطالعاتی در بیشتر قسمت‌ها ...  بیشتر

پژوهشی
3. بهینه یابی مناسب‌ترین مدل برآورد رسوب معلق رودخانه سد آبشینه همدان

علیرضا ایلدرمی؛ مهران محمدپناه مقدم

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 57-37

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.41680.1546

چکیده
  مدل­ های ریاضی با استفاده از معادلات حاکم بر انتقال، توزیع و انباشت رسوب­، یکی از روش‌های کارآمد برای پیش‌بینی و برآورد بار معلق رودخانه­ ها محسوب می‌شوند. در این بررسی بار معلق رودخانه سد آبشینه همدان با استفاده از مدل ­های USBR، منحنی حد وسط دسته­ ها، منحنی سنجه فصلی و FAO برآورد و ضمن نمونه ­برداری مستقیم از بار معلق، مدل‌ها ...  بیشتر

پژوهشی
4. پهنه‌بندی شدت بیابان زایی بر اساس معیار تخریب منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل بیابان‌زایی مدالوس مطالعه موردی: محدوده‌ی پیرامون دریاچه ارومیه

فاطمه خدائی؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 79-59

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.42426.1554

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تهیه‌ی نقشه‌ی بیابان‌زایی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه ارومیه با تاکید بر معیار آب‌های زیر زمینی بر اساس مدل بیابان‌زایی مدالوس در بازه‌ی زمانی سال 2000 تا 2018 میلادی صورت پذیرفت. در جهت رسیدن به این هدف، چهار شاخص معیار آب‌های زیرزمینی شامل میزان هدایت الکتریکی، میزان کلر موجود در آب های زیرزمینی، میزان جذب سدیمی ...  بیشتر

پژوهشی
5. پهنه‌بندی خطر وقوع جریان آواری با استفاده از مدل FUZZY-SAW مطالعه موردی: حوضه آبریز لیلان چای، شمال غرب ایران

داود مختاری؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ سمیه معزز

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 103-81

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.43789.1567

چکیده
  جریان‌های آواری از جمله حرکات توده‌ای هستند که همیشه فعالیت‌های انسانی را تهدید کرده و باعث وارد آمدن خسارت-های فراوانی می‌شوند. تحقیق حاضر با هدف پهنه‌بندی خطر وقوع جریان آواری در حوضه آبریز لیلان چای واقع در استان آذربایجان شرقی و تأثیر این مخاطره بر روی مخروط‌افکنه لیلان انجام شده است. به همین منظور از 10 معیار مؤثر شامل شیب، ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
6. تخمین نفوذپذیری خاک با استفاده از مولفه های مختلف فرسایش در کاربری های مختلف

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی؛ ابدال صالح پور

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 121-105

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44430.1575

چکیده
  تخمین نفوذپذیری خاک به کمک مولفه‌های مختلف فرسایش می‌تواند یک روش برآوردی مفید برای تعیین میزان نفوذپذیری خاک در کوتاه‌ترین زمان و با صرف کمترین هزینه باشد. در این پژوهش به منظور تعیین تخمین میزان نفوذپذیری خاک با استفاده از مولفه‌های مختلف فرسایش در کاربری‌های مختلف نهشته‌های سازند گچساران، بخشی از حوزه آبریزکوه گچ شهرستان ...  بیشتر

پژوهشی
7. ارزیابی سناریوهای بهینه‌ تغییر کاربری اراضی و تأثیر آن بر واکنش هیدرولوژیک جریان در حوضه آبریز اهل ایمان

خدایار ضیائی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمد گلشن

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 138-123

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44819.1578

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی در بیش‌تر حوضه‎ های آبریز است. در این تحقیق تغییرات روند هیدرولوژیکی جریان با سناریو تغییر کاربری اراضی در حوضه آبریز اهل ایمان با مساحت 7771 هکتار واقع در قسمت غربی استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. برای این‌منظور مدل هیدرولوژیکی SWAT برای منطقه مطالعاتی اجرا و با استفاده ...  بیشتر

پژوهشی
8. مدل سازی عوامل موثر بر ناهنجاری دمای آب‌های ساحلی خلیج‌فارس در استان هرمزگان و ارتباط آن با شاخص‌های ژئومورفومتری

انیس حیدری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محسن فرزین؛ سادات فیض نیا

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 161-139

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.45107.1582

چکیده
  وجود چشمه‌های آب ساحلی به دلیل تاثیر بر روی شوری و دمای آب و به تبع آن تاثیر بر روی چگالی محیط اطراف در مطالعات دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی عوامل موثر بر ناهنجاری دمای آب‌های ساحلی و تعیین نواحی احتمالی خروج سفره‌های آب زیرزمینی به داخل دریا می‌باشد. در این تحقیق به منظور تعیین ناهنجاری دمایی ناشی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
9. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های شی گرا و پیکسل پایه مطالعه موردی: حوضه مردق چای

موسی عابدینی؛ احسان قلعه

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 184-163

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.46000.1587

چکیده
  آگاهی از تغییرات کاربری و پوشش سطح اراضی امری ضروری در برنامه‌ریزی صحیح در جهت توسعه پایدار به ‌شمار می‌آید. امروزه فناوری‌های سنجش‌ از دور به‌ عنوان عنصر اصلی در پایش کاربری اراضی و تغییرات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با مقایسه روش‌های پیکسل‌ پایه و شی‌گرا در تهیه ...  بیشتر

پژوهشی
10. اثر تغییراقلیم بر رواناب ناشی از ذوب برف حوضه آبریز رودخانه گاماسیاب

سعید جهانبخش اصل؛ محمدحسین عالی نژاد؛ وحید سهرابی

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، صفحه 203-183

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.46138.1588

چکیده
  تامین بخش عمده‌ای از آب مناطق کوهستانی از طریق رواناب ذوب برف صورت می‌گیرد. بنابراین ارزیابی دقیق آب ناشی از ذوب برف و همچنین اثرات تغییرات آب و هوایی بر روی آن، در مدیریت منابع آب امری ضروری است. در این پژوهش، رواناب ذوب‌ برف در حوضه‌ گاماسیاب تحت شرایط تغییر‌اقلیم، بررسی شد. برای این منظور، رواناب ناشی از ذوب ‌برف با بدست آوردن ...  بیشتر