پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
1. کاربست روش کیفی Quality برای تحلیل‌های کیفی سیلاب در آبیاری سیلابی: مطالعه موردی سیلاب‌های شمال دریاچه ارومیه

احد حبیب زاده؛ مسعود گودرزی؛ مالک رفیعی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 21-1

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.44851.1579

چکیده
  بحران کمبود آب و شوری خاک مشکلات کلیدی هستند که توسعه‌ی پایدار کشاورزی در مناطق خشک را محدود می‌کند. ترویج و توسعه استفاده از سیلاب راهکاری مناسب در تأمین آب کشاورزی، مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی شمال دریاچه‌ی ارومیه نشان می‌دهد اقلیم منطقه از نوع نیمه‌خشک سرد بوده، بارش‌های شدید، رگبارهای ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
2. ارزیابی تغییرات ذخیره آب‌زیرزمینی با استفاده از داده‌های ماهواره GRACE در آبخوان دشت روانسر در استان کرمانشاه

علیرضا دنیایی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 43-23

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.46937.1595

چکیده
  بررسی تغییرات آب‌زیرزمینی در نواحی خشک و نیمه­ خشک از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.افت سطح آب در آبخوان‌های استان کرمانشاه به‌قدری شدید بوده به‌طوری که در دهه‌های اخیر به حدود10 متر در برخی نقاط رسیده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی داده‌های ماهواره GRACE جهت برآورد ذخیره­ ی آب‌زیرزمینی آبخوان روانسر در استان کرمانشاه می‌باشد. ...  بیشتر

کاربردی ژئومورفولوژی
3. بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز زرینه رود و تاثیر آن بر روی فرسایش خاک با استفاده از مدل WLC

فریبا اسفندیاری درآبادی؛ هادی رفیعی محمودجق؛ رویا فرزانه

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 68-45

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.47572.1600

چکیده
  امروزه تهیه‌ی نقشه­های کاربری اراضی با استفاده از داده­های سنجش از دور به عنوان یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین روش­ها جهت تولید نقشه­های کاربری اراضی و همچنین ارزیابی کاربری با یکدیگر است. نبود زیر ساخت­های مناسب، رعایت نکردن قوانین قابلیت توسعه‌ی زمین در انتخاب کردن کاربری­ها و مدیریت غیر اصولی آن منجر به وقوع پدیده‌ی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
4. ارزیابی مدل های هیبریدی فراکاوشی در شبیه سازی جریان رودخانه ها :مطالعه موردی: رودخانه کشکان لرستان

حجت اله یونسی؛ احمد گودرزی؛ مسعود شاکرمی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 86-69

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.48053.1605

چکیده
  امروزه مدل­های هیبریدی هوش مصنوعی به عنوان یک روش مناسب برای شبیه­سازی پدیده­های هیدرولوژیکی از جمله برآورد کمی جریان رودخانه‌ها مطرح است. بدین منظور جهت برآورد میزان آبدهی رودخانه‌ها رویکردهای متنوعی در هیدرولوژی وجود دارد که مدل‌های هوش مصنوعی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد.  بنابراین در این پژوهش عملکرد مدل­های رگرسیون ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
5. بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی، با کمک روش DRASTI و الگوریتم‌های فازی

مریم بیاتی خطیبی؛ فائزه رستمی؛ خلیل ولیزاده کامران

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 108-87

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.48201.1606

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدل‌های DRASTIC و فازی ،پتانسیل آلودگی آبخوان و همچنین پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با شاخص GQI دشت تبریز بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.در این ارزیابی، از نرم افزار Arc map و همپوشانی هفت لایه اطلاعاتی: عمق سطح آب، تغذیه خالص، محیط آبخوان، جنس خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع، هدایت هیدرولیکی بهره گیری شد.نتایج بررسی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
6. بررسی ارتباط متغیرهای هیدروژئومورفیکی با رسوب در حوضه ‎های گاوی و کنجانچم استان ایلام

شمس اله عسگری؛ صمد شادفر؛ محمدرضا جعفری؛ کوروش شیرانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 126-109

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.48200.1607

چکیده
  رسوب یکی از مسائل مهم در حوضه­ی آبریز محسوب می­شود. با توجه به مشکلات ناشی از رسوب، بررسی ارتباط متغیرهای هیدروژئومورفیکی تأثیرگذار در تولید رسوب و بار رسوب معلق در حوضه­ی آبریز ضرورت دارد. هدف این تحقیق مدل‎سازی رابطه­ی بین میزان بار رسوب معلق با متغیرهای هیدروژئومورفیکی در حوضه­ی آبریز است. دو حوضه گاوی و حوضه­ی کنجانچم ...  بیشتر

علمی هیدروژئومورفولوژی
7. بررسی هیدرو شیمی و کیفیت منابع آب حوضه حاجیلارچای و تعیین منشأ عناصر کمیاب

عطا الله ندیری؛ فاطمه نوین؛ قدرت برزگری؛ مهدی اوجاقی؛ نصیر نوری

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 148-127

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.48533.1609

چکیده
  حوضه‌ی آبریز حاجیلارچای در قسمت غربی شهرستان ورزقان قرار گرفته است. قرارگیری کارخانه­ی استحصال طلای شرکت زرین داغ آستارکان در محدوده‌ی این حوضه پتانسیل آلودگی منابع آبی منطقه را افزایش می‌دهد. به‌منظور بررسی منابع آبی حوضه‌ی حاجیلارچای تعداد 12 نمونه از آب­های سطحی و زیرزمینی در اسفندماه 1399 جمع‌آوری گردید و مورد تجزیه شیمیایی ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
8. شبیه‌سازی تراز آب زیرزمینی مرودشت و بررسی سناریوهای پیش بینی با استفاده از کد ریاضی MODFLOW

اعظم حیدری؛ ایرج جباری

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 172-149

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49139.1612

چکیده
  برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در کشور سبب افت شدید سطح ایستابی آبخوان و از بین رفتن لایه‌های آبدار زمین گردیده است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تراز آب زیرزمینی آبخوان مرودشت- خرامه، واقع در استان فارس در رابطه با برداشت بی‌رویه‌ی آب‌های زیرزمینی از داده‌های 81 حلقه چاه پیزومتری در بازه‌ی زمانی (2008- 2018) با استفاده ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
9. برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه فاقد آمار با مدل هیدروگراف واحد مصنوعی گاما

عرفان بهرامی؛ مهدی دستورانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 186-173

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49180.1614

چکیده
  برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه­های فاقد آمار یک موضوع چالش برانگیز در برنامه­ریزی و مدیریت سیلاب می­باشد. مدل­های مختلفی در این زمینه توسعه داده شده است و ضرورت دارد که کارایی مدل­های توسعه داده شده در مناطق مختلف جهان با ویژگی­های متفاوت اقلیمی، هیدرولوژیکی و فیزوگرافی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان در مورد کارایی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
10. تحلیل مدلهای هوش مصنوعی هیبریدی نوین در برآورد دبی سیلابی:مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان

سعید رستمی؛ بابک شاهی نژاد؛ حجت اله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، صفحه 201-187

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49807.1620

چکیده
  سیل از جمله پدیده‌های طبیعی است که هر ساله خسارات جانی و مالی زیادی را در دنیا به بار آورده و مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه توسعه‌ی‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد می‌نماید. از این رو جهت کاهش خسارات، کنترل و هدایت این پدیده، برآورد دبی سیلابی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد دبی سیلابی ...  بیشتر