پژوهشی
1. پیش‌بینی بار رسوبی معلق بر مبنای پارامترهای فیزیوگرافی حوضه

مهدی حیات زاده؛ سحر امینی؛ علی فتح زاده؛ مریم اسدی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 21-1

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.30405.1452

چکیده
  بار رسوبی معلق یکی از مهم‌ترین عناصر رودخانه‌ای است که علاوه بر تاثیر بر کیفیت آب، نقش موثری در مدیریت منابع آبی و سازه‌های احداثی بر روی این منابع دارد. پارامترهای فیزیوگرافی که بیانگر ویژگی‌های فیزیکی حوضه آبریز هستند می‌تواند به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در میزان رسوب‌زایی حوضه آبریز مطرح گردد. روش‌های متعددی به منظور ...  بیشتر

پژوهشی
2. تأثیرگذاری برخی از شاخص‏های اقلیمی بر آبگیری دریاچه‌های داخلی ایران

غلام حسن جعفری؛ مینا آوجی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 40-23

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.11005

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری کره زمین اقلیم است. هرگونه ناهنجاری در هر یک از این مؤلفه ‏ها سبب اختلال و اغتشاش در کل سیستم می‌شود. ضریب تغییرات کم بارش، معرف پایداری و توزیع زمانی یکنواخت است. به‌منظور بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقلیمی و اثر آن بر آبگیری دریاچه‌های داخلی ایران از داده‌های 50 ساله اقلیمی دما و بارش پایگاه داده اسفزاری ...  بیشتر

پژوهشی
3. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP و Fuzzy Topsis (مطالعه موردی: دشت سیلاخور)

محمد سعیدی؛ مهدی کماسی؛ شهاب حسن پور

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 59-41

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.37835.1548

چکیده
  طی چند دهه گذشته، در نتیجه افزایش جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی و ... تقاضا برای آب افزایش یافته که عمده‌ی این نیاز با بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی تأمین گردیده است. از این رو، بایستی عدم قطعیت موجود در تقاضا و تأمین آب را با مدیریت صحیح آب‌های زیرزمینی، با تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی به حداقل رساند. در این پژوهش تلاش شده ...  بیشتر

پژوهشی
4. تحلیل اثر پذیری تغییرات خط ساحلی خزر در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی، موردمطالعه: خط ساحلی بابل رود

حمید عمونیا؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 78-61

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.43412.1564

چکیده
  مناطق ساحلی به دلیل کاربردهای متعدد برای انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. تغییرات در خط ساحلی با وجود انسان و اثراتش نظیر تغییرات کاربری اراضی، اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل مطالعه میزان ارتباط بین تغییرات خط ساحلی و تغییرات کاربری اراضی ضرورت دارد. خط ساحلی بابل‌رود با طول حدود 9 کیلومتر در اکثر محدوده خود با شهر بابلسر ...  بیشتر

پژوهشی
5. استخراج مساحت تحت پوشش برف کوهستان سبلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست به روش طبقه‌بندی شی‌گرا

بتول زینالی؛ احسان قلعه؛ شیوا صفری

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 97-79

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.43548.1566

چکیده
  پوشش برف و یخ یک منبع حیاتی بوده و به تغییرات اقلیم بسیار حساس می‌باشد. اندازه‌گیری دقیق و منظم توزیع مکانی برف و یخ برای مدیریت منابع آبی ضروری می‌باشد. دراین پژوهش اقدام به استخراج سطح پوشش برف کوهستان سبلان با استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای لندست ۵ برای سال ۲۰۰۰ و لندست ۸ برای سال ۲۰۲۰ با استفاده از طبقه‌بندی شی‌گرا و همچنین با ...  بیشتر

پژوهشی
6. پیش بینی رواناب دشت اردبیل با رویکردهای پیش‌پردازش زمانی موجکی

فرناز دانشور وثوقی؛ رسول صمدزاده

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 116-99

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44060.1570

چکیده
  مدلسازی صحیح فرآیند بارش-رواناب به دلیل گستردگی عوامل موثر بر بارش و رواناب یکی از پیچیدگی‌های علم هیدرولوژی است. هدف از این پژوهش استفاده از روش‌های پیش ‌پردازش زمانی از جمله رفـع نویز موجکی و تبدیل موجک برای پیش ‌بینی سری‌های زمانی ماهانه رواناب در دشت اردبیل می‌باشد. شـبیه ‌سـازی بـارش – روانـاب بـا اسـتفاده از مدل جعبـه ...  بیشتر

پژوهشی
7. مدل‌سازی مکانی پارامترهای کیفی آب بر اساس سازندهای زمین‌شناسی

مریم انصاری؛ ایرج جباری؛ فرهنگ سرگردی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 137-117

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44081.1571

چکیده
  کشور ایران با متوسط بارندگی سالیانۀ کمتر از240 میلی متر، جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. بدین منظور در این تحقیق با انتخاب حوضۀ ایزدخواست به عنوان نمونه ای از حوضه های داخلی زاگرس برای بررسی رابطۀ بین سازندهای زمین شناسی و پارامترهای کیفی آب و مدل سازی مکانی از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است که در این مدل از پارامترهای ...  بیشتر

پژوهشی
8. اولویت بندی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره ی خطی مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز وهرگان-غرب استان اصفهان

محمد شریفی پیچون؛ کوروش شیرانی؛ مائده شیرانی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 163-139

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.12902

چکیده
  کشور ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت ­های تکتونیکی و لرزه ­خیزی، تنوع اقلیمی و زمین­ شناسی شرایط طبیعی مستعدی را برای طیف وسیعی از زمین ­لغزش داراست. هدف این پژوهش بررسی رخداد زمین­ لغزش­، اولویت ­بندی فاکتورهای موثر بر آن و پهنه­ بندی خطر آن در حوضه آبریز وهرگان واقع در پیشکوه­ های زاگرس است. منطقه­ ای ...  بیشتر

پژوهشی
9. ارزیابی مدل QUAL2Kwدر شبیه سازی کیفی رودخانه خرم‌آباد

بابک شاهی نژاد؛ زهره ایزدی؛ بهزاد جوادی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 181-165

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44490.1576

چکیده
  در این پژوهش به شبیه‌سازی کیفیت آب رودخانه خرم‌آباد به کمک مدل یک بعدی QUAL2Kw در طول یک بازه 35 کیلومتری از رودخانه پرداخته شد. به همین منظور از پارامترهای مهم کیفی آب از جمله اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن‌خواهی زیست‌شیمیایی کربنی (CBODf)، اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD)، نیترات (NO3)، هدایت الکتریکی (EC) و اسیدیته (pH) و پارامتر دما در دو ماه تیر و شهریور ...  بیشتر

پژوهشی
10. آسیب‌پذیری آبخوان دشت حاجی‌آباد براساس مدل‌های DRASTIC و SINTACS

مهرداد حسن زاده؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ امیر رباطی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، صفحه 202-183

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.45261.1584

چکیده
  با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری تلقی می‌گردد. بدین منظور، ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی می‌تواند نقشی حیاتی در حفاظت و بهره‌برداری از این منابع ایفا نماید. دشت حاجی‌آباد با وسعت حدود 158 کیلومتر مربع در فاصله ...  بیشتر