پژوهشی سنجش ازدور
بررسی کارایی مدل های الگوریتم جنگل تصادفی، حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبانی در تشخیص تغییرات پهنه آبی دریاچه نئور و تاثیر این تغییرات در دمای سطح زمین 2022

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58342.1706

چکیده
  تغییرات پوشش و کاربری زمین در اثر فعالیت های انسانی تاثیرات نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. مناطق شرقی استان اردبیل نمونه بارز این پدیده به شمار می آید. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی در پوشش و کاربری زمین و اثرات آن بر دمای سطح زمین در دریاچه نئور می باشد. برای برآورد کاربری و پوشش زمین از مدل های جنگل تصادفی ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
تغییرات پهنه سدهای غرب افغانستان و تاثیر آن بر منابع آبی چاه نیمه های زابل در بازه زمانی ۳۰ ساله با استفاده از سنجنده TM ماهواره لندست 5 و سنجنده OLI و TIRS ماهواره لندست 8

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59359.1712

چکیده
  استخراج پهنه آبی در بخش های غربی افغانستان از طریق تصاویر سنجش از دور راهی کارآمد برای پایش منابع آب و تاثیر آن بر منابع آبی شرق ایران به خصوص چاه نیمه های سیستان و بلوچستان به شمار می آید. در این تحقیق از سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ و سنجنده TM ماهواره لندست 5، شاخص های طیفی تفاوت نرمال شده آب (NDWI)، شاخص اصلاح شده تفاوت نرمال شده آب (MNDWI)، ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع مخاطره زمین لغزش در شهرستان گرمی

لیلا آقایاری؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.58703.1709

چکیده
  با استفاده از مطالعات میدانی، نقشه های زمین‌شناسی و توپوگرافی و با مرور پژوهش‌ها و مطالعات صورت گرفته در این زمینه و همچنین بررسی شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه 9 عامل طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راههای ارتباطی ،کاربری اراضی و بارش به عنوان عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش بررسی ...  بیشتر

پژوهشی هیدرولوژی
تحلیل تغییرات شاخص سلامت هیدرولوژیک جریان رودخانه شهرچای تحت تاثیر تنظیمی سد

رئوف مصطفی‌زاده؛ مصطفی ذبیحی سیلابی؛ محمد کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60280.1726

چکیده
  افزایش نیاز به آب و تغییر الگوهای اقلیمی باعث تشدید ساخت سازه‌های ذخیره آبی برای تأمین تقاضا در بسیاری از مناطق جهان شده ‌است، لذا رژیم‌های هیدرولوژیکی رودخانه‌ها بر اثر فعالیت‌های انسانی و احداث سدها تغییر کرده‌اند. برهمین اساس درک اثرات سدها بر رژیم‌ هیدرولوژیکی رودخانه‌ها به‌منظور مدیریت جریان رودخانه، تامین نیاز آبی و ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
برآورد قابلیت های ژئوتوریستی چشمه های آبگرم استان آذربایجان شرقی جهت توسعه گردشگری سلامت

معصومه رجبی؛ فاطمه رنگرز فروغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60075.1722

چکیده
  گردشگری سلامت افراد و گروه هایی را شامل می‌ شود که با هدف درمان، به استفاده از آب های معدنی و گرم ، گذران دوران نقاهت ، معالجه و غیره اقدام به مسافرت می‌کنند. چشمه‌های آب‌گرم به عنوان یکی از منابع طبیعی، بخشی از گردشگری سلامت هستند که برای درمان شرایط مختلف پزشکی از آنها استفاده می شود. پژوهش حاضر در مورد چشمه های آبگرم استان آذربایجان ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
تحلیل روند شاخص طوفان‌های گرد و غبار در ارتباط با پلایای دریاچه ارومیه

جمشید یاراحمدی؛ محمد خسروشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59713.1718

چکیده
  تداوم خشکسالی ها، کاهش پوشش گیاهی و گسترش پلایای نمکی دریاچه ارومیه، ایجاد کانون های گرد و غبار محلی در حاشیه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی را محتمل ساخته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع مکانی-زمانی فرسایش بادی با کاربست شاخص غبارناکی در سطح استان آذربایجان شرقی اجرا شده است. برای این منظور، ابتدا سری داده های غبارناکی ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی تطبیقی مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی با مدل یکپارچه در جهت شبیه سازی رواناب حوضه‌ گمناب چای

محمد حسین رضایی مقدم؛ داود مختاری؛ میثم اسکندری آلنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59474.1715

چکیده
  مدل های هیدرولوژی ابزار موثری برای مدیریت منابع آب و همچنین مؤلفه‌های‌ بیلان آبی‌ از جمله‌ کارهای‌ پژوهشی‌ می‌باشد .امروزه مدل های هیدرولوژی حوضه توسعه یافته اند، اما انتخاب مدل مناسب برای شبیه سازی یک حوضه خاص همیشه یک چالش بوده است. از این‌رو، انتخاب مدلی‌ که‌ بتواند فرآیندهای‌ هیدرولوژیکی‌ را در عین‌ سادگی‌ ساختار و با ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
شناسایی کانون‌های در معرض خطر فرسایش بادی در جنوب شرق دریاچه ارومیه (مطالعه موردی :شهرستان‌های بناب و ملکان)

مریم بیاتی خطیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60434.1728

چکیده
  برای شناسایی مناطق منشا تولید ریزگردو ردیابی طوفان های گردو غباردر محدوده مورد مطالعه،از داده های دید افقی زیر1000 متر هواشناسی و مدل لاگرانژی HYSPLITحالت‌پسگرد،درایستگاه‌های مختلف‌و‌در ترازهای‌مختلف جو‌استفاده شد.داده‌های REANALYSISبرای ردیابی بازه 5 ساله بعلت ثبت داده های روزانه مرتب و همچنین بیشترین میزان فراوانی گردوغباردر 26 تزار ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
بررسی تغییرات کاربری اراضی با تأکید بر پوشش جنگلی و اثرات آن بر فرسایش خاک با استفاده از طبقه‌بندی شی‌گرا و تکنیک چندمعیارۀ مارکوس مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز قلعه‌رودخان فومن

عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ حسین حاجت پورقلعه رودخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60739.1731

چکیده
  هدف این تحقیق آشکارسازی تغییرات کاربری و تخریب پوشش جنگلی و اثرات آن بر فرسایش خاک، در حوضۀ آبریز قلعه‌رودخان می‌باشد. بدین منظور ابتدا تغییر کاربری‌های صورت گرفته بین سال‌های 1371 تا 1402 با استفاده از تصاویر لندست و تکنیک طبقه‌بندی شی‌گرا استخراج شد و به کلاس‌های (کشاورزی، جنگل، مرتع، عوارض آبی و مسکونی) طبقه‌بندی شدند. در مرحله ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
پایش تنش رطوبتی و خشکسالی بر پایه تحلیل همبستگی بین شاخص های طیفی مبتنی بر رطوبت، پوشش گیاهی و دما در محدوده تالاب شادگان

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60376.1727

چکیده
  خشکسالی پس از طوفان پر هزینه ترین رویداد آب و هوایی جهان به شمار می آید. تشخیص به موقع خشکسالی و پیش بینی وقوع آن باعث کاهش هزینه ها و نجات جان انسان ها می گردد. در این تحقیق به منظور ارزیابی بهترین شاخص در برآورد تنش رطوبتی و خشکسالی از 8 شاخص NDVI، NDWI، VCI، SR، MSI، SIWSI، NDII و NMI استفاده شده و تالاب شادگان در بازه زمانی 2018 تا 2023 مورد بررسی قرار ...  بیشتر

کاربردی
پایش و مدل‌سازی بارش دشت اردبیل در دهه‌های آینده بر اساس خروجی برخی GCMها

برومند صلاحی؛ مهدی فروتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60175.1724

چکیده
  پایش نوسانات بارش مناطق جغرافیایی مختلف می‌تواند رفتار این پدیده را در سال‌های آینده آشکار کند. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت بارش دشت اردبیل شامل ایستگاه‌های اردبیل، بیله‌درق و کلور و پیش‌نگری آن در سال‌های آینده بر اساس برونداد مدل‌های CMIP6 توسط مدل مقیاس‌کاهی CMhyd است. با استفاده از سنجه‌های آماری R2، MAE، MSE، RMSE و دیاگرام تیلور، ...  بیشتر

پژوهشی آب های زیرزمینی
A Comparative Study of Groundwater Recharge Mapping Using Analytical Hierarchy Process, Fuzzy- Analytical Hierarchy Process, and Frequency Ratio Models: A Case Study from Quetta Region, Pakistan

مریم بیاتی خطیبی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ imad ali؛ صدرا کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.61290.1734

چکیده
  This study aimed to delineate groundwater recharge zones using a combination of analytical hierarchy process (AHP), fuzzy-AHP, and frequency ratio (FR) models. Additionally, it aimed to compare the effectiveness of these models in groundwater recharge potential zone mapping. To achieve these objectives, nine groundwater influencing factors were considered, including geology, soil types, lineament density, elevation, slope, topographic wetness index, drainage density, land use land cover, and rainfall. Thematic maps for all these factors were generated using satellite and conventional data in the ...  بیشتر