ژئومورفولوژی
تحلیل روند شاخص طوفان‌های گرد و غبار در ارتباط با پلایای دریاچه ارومیه

جمشید یاراحمدی؛ محمد خسروشاهی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403، ، صفحه 58-41

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59713.1718

چکیده
  ایران در قلمرو اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده و در معرض سامانه­های متعدد گرد و غبار محلی و فرامحلی است. تداوم خشکسالی­ها، کاهش پوشش گیاهی و گسترش پلایای نمکی دریاچه ارومیه، ایجاد کانون­های گرد و غبار محلی در حاشیه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی را محتمل ساخته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع مکانی-زمانی فرسایش بادی با ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
نقش لندفرم ها و لیتولوژی در میزان فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای

فریبا کرمی؛ داود مختاری؛ فرنوش احمدی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 24-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.53806.1660

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، برآورد میزان فرسایش خاک و بررسی نقش لندفرم‌ها و واحدهای لیتولوژی در فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای شهرستان مرند می‌باشد. در این پژوهش برای برآورد میزان فرسایش خاک از مدل جهانی اصلاح شده هدررفت خاک (RUSLE)، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS) استفاده شد. برای اجرای مدل عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش‌پذیری خاک ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
شبیه سازی وضعیت آتی فرسایش و رسوب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی( مطالعه موردی حوضه آبخیز حاجیلر)

علی بی غم؛ سیداسداله حجازی؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ جمشید یاراحمدی؛ فریبا کرمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 126-107

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.53017.1652

چکیده
  تغییرات میزان فرسایش و رسوب حوضه یکی از مهمترین عواملی است که بر بخشهای مختلف زیست انسانی و حیات طبیعی تأثیر میگذارد و پیشبینی این تغییرات بصورت کمی، که عمدتاً تحت نوسانات دمایی و تغییر اقلیم در مناطق مختلف صورت میگیرد، جهت کنترل میزان فرسایش و رسوب در دورهی آتی ضروری هست. در تحقیق حاضر به بررسیو پیش بینی تغییرات فرسایش و رسوب ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
ارزیابی و پهنه بندی توسعه کارست در منطقه تمتمان نازلو چای ارومیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

رضا عباسیان ولندر؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 93-71

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49982.1623

چکیده
  منطقه تمتمان ما بین طول جغرافیایی37◦ 38/00//- 37◦44/00// شمالی و عرض جغرافیایی44◦ 40/30// - 44◦ 59/ 30// شرقی در شمال غربی ایران، تقریباً در 15 کیلومتری شمال غربی ارومیه قرار داد. هدف از این مطالعه پهنه‌بندی پتانسیل توسعه کارست در محدوده غار تمتمان در استان آذربایجانغربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد. در این مطالعه لایه‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

هیدروژئومورفولوژی
مدل‌سازی فضایی توان آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق روش آنتروپی بیشینه و روش جنگل تصادفی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوضه آبریز قوریچای اردبیل

جعفر جعفرزاده؛ میثم ارگانی

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 116-95

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.50729.1631

چکیده
  آب‌های زیرزمینی از مهم‌ترین منابع طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شوند. هدف از این پژوهش شناسایی مناطقی است که توان آب زیرزمینی دارند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن هست. در این پژوهش 11 شاخص تأثیرگزار بر توان آب زیرزمینی شامل شیب، ارتفاع، جهت شیب، فاصله از آب‌راه، تراکم زه‌کشی، فاصله از گسل، شاخص رطوبت پستی و بلندی، موقعیت ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های شی گرا و پیکسل پایه مطالعه موردی: حوضه مردق چای

موسی عابدینی؛ احسان قلعه

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، ، صفحه 184-163

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.46000.1587

چکیده
  آگاهی از تغییرات کاربری و پوشش سطح اراضی امری ضروری در برنامه‌ریزی صحیح در جهت توسعه پایدار به ‌شمار می‌آید. امروزه فناوری‌های سنجش‌ از دور به‌ عنوان عنصر اصلی در پایش کاربری اراضی و تغییرات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با مقایسه روش‌های پیکسل‌ پایه و شی‌گرا در تهیه ...  بیشتر