هیدرولوژی
تحلیل تغییرات شاخص سلامت هیدرولوژیک جریان رودخانه شهرچای تحت تاثیر تنظیمی سد

رئوف مصطفی‌زاده؛ مصطفی ذبیحی سیلابی؛ محمد کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.60280.1726

چکیده
  افزایش نیاز به آب و تغییر الگوهای اقلیمی باعث تشدید ساخت سازه‌های ذخیره آبی برای تأمین تقاضا در بسیاری از مناطق جهان شده ‌است، لذا رژیم‌های هیدرولوژیکی رودخانه‌ها بر اثر فعالیت‌های انسانی و احداث سدها تغییر کرده‌اند. برهمین اساس درک اثرات سدها بر رژیم‌ هیدرولوژیکی رودخانه‌ها به‌منظور مدیریت جریان رودخانه، تامین نیاز آبی و ...  بیشتر

هیدرولوژی
تعیین تغییرات هیدرولوژیکی طالقان‌رود بر اساس شاخص‌های IHA

مهناز رضایی؛ سمیه خالقی؛ محمد مهدی حسین زاده

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 157-139

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58352.1707

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تغییرات هیدرولوژی رودخانه طالقان‌رود پرداخته شده است. در این پژوهش از روش‌های توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. مهم‌ترین داده‌های تحقیق شامل تصاویر ماهواره لندست 5 و 8، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM، اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک طالقان و اطلاعات سه ایستگاه هیدرومتری منطقه بوده است. همچنین مهم‌ترین ...  بیشتر

هیدرولوژی
پیش‌نگری و ارزیابی روند دما، بارش و خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

فیروز عبدالعلی زاده؛ علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهانبخش اصل

دوره 10، شماره 36 ، آبان 1402، ، صفحه 57-39

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56103.1687

چکیده
  تغییر اقلیم آینده و اثرات ناشی از آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر بخصوص در سال‌های اخیر می‌باشد. برای مقابله و سازگاری با تغییر اقلیم آگاهی از وضعیت اقلیم آینده ضروری می‌باشد. لذا در تحقیق حاضر برای بررسی اقلیم آینده حوضه آبریز دریاچه ارومیه دمای حداکثر، دمای حداقل، بارش و خشکسالی حوضه برای دوره 2099-2015 با استفاده از مدل اقلیمی NorESM2-MM ...  بیشتر

هیدرولوژی
آشکارسازی پلوم رودخانه بابل‌رود با استفاده از تصویر ماهواره سنتینل-2 ، مطالعه موردی سیلاب سال 1398

محمد اکبری نسب؛ فائزه عباسی؛ نادیا طالب پور

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 15-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54406.1664

چکیده
  سیلاب‌ها نقش اساسی در جریان رودخانه‌ها دارند بنابراین بررسی و تحلیل آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه دینامیک سیلاب و آب تخلیه‌شده آن به دریا (پلوم) در زمینه‌های شیلات، رسوب‌گذاری، حمل و نقل و محیط زیست اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش به بررسی گسترش پلوم وارده از رودخانه بابل‌رود به دریای کاسپین در جریان سیلاب بهار سال ...  بیشتر