هیدروژئومورفولوژی
برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه فاقد آمار با مدل هیدروگراف واحد مصنوعی گاما

عرفان بهرامی؛ مهدی دستورانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 186-173

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49180.1614

چکیده
  برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه­های فاقد آمار یک موضوع چالش برانگیز در برنامه­ریزی و مدیریت سیلاب می­باشد. مدل­های مختلفی در این زمینه توسعه داده شده است و ضرورت دارد که کارایی مدل­های توسعه داده شده در مناطق مختلف جهان با ویژگی­های متفاوت اقلیمی، هیدرولوژیکی و فیزوگرافی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان در مورد کارایی ...  بیشتر

ژئومورفولوژی
تحلیل مدلهای هوش مصنوعی هیبریدی نوین در برآورد دبی سیلابی:مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان

سعید رستمی؛ بابک شاهی نژاد؛ حجت اله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 201-187

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49807.1620

چکیده
  سیل از جمله پدیده‌های طبیعی است که هر ساله خسارات جانی و مالی زیادی را در دنیا به بار آورده و مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه توسعه‌ی‌ اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد می‌نماید. از این رو جهت کاهش خسارات، کنترل و هدایت این پدیده، برآورد دبی سیلابی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد دبی سیلابی ...  بیشتر

ارزیابی مدل QUAL2Kwدر شبیه سازی کیفی رودخانه خرم‌آباد

بابک شاهی نژاد؛ زهره ایزدی؛ بهزاد جوادی

دوره 8، شماره 26 ، خرداد 1400، ، صفحه 181-165

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44490.1576

چکیده
  در این پژوهش به شبیه‌سازی کیفیت آب رودخانه خرم‌آباد به کمک مدل یک بعدی QUAL2Kw در طول یک بازه 35 کیلومتری از رودخانه پرداخته شد. به همین منظور از پارامترهای مهم کیفی آب از جمله اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن‌خواهی زیست‌شیمیایی کربنی (CBODf)، اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD)، نیترات (NO3)، هدایت الکتریکی (EC) و اسیدیته (pH) و پارامتر دما در دو ماه تیر و شهریور ...  بیشتر

ارزیابی کارایی مدل سری زمانی SARIMA در شبیه‌سازی دبی متوسط ماهانه ی رودخانه‌های افرینه کشکان و کاکارضا (استان لرستان)

حافظ میرزاپور؛ علی حقی زاده؛ رضوان علیجانی؛ زاهده حیدری زادی

دوره 5، شماره 15 ، شهریور 1397، ، صفحه 153-169

چکیده
  چکیده بررسی و شناخت تغییرات زمانی دبی پایه در مطالعات حوضه‌های آبخیز بخصوص در فصول با جریان کم، اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه کارایی سری زمانی30 و 56 ساله به ترتیب مربوط به دبی متوسط ماهانه رودخانه­ی کاکارضا در شهرستان سلسله و رودخانه­ی افرینه کشکان در شهرستان پل‌دختر در استان لرستان می­باشند. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر