1- وظیفه ی نشریه  چاپ مقاله:

 

  

  • مجله هیدروژئومورفولوژی به قوانین اخلاقی در انتشارات ملزم ابوده و تابع قوانین کمیته اخلاق برای نشر (COPE) می باشد. این نشریه از آیین نامه های اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. 
  • با هدف مبارزه با تقلب در آثار علمی این نشریه از سامانه مشابه یاب متون سیناوب استفاده می کند. https://hamyab.sinaweb.net
  •  
  • نشریه ی  هیدروژئومورفولوژی یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و داوران نویسندگان را.
  • قوانین حق چاپ و اقتباس از سایر آثار توسط مجله رعایت می شود و حقوق افراد در زمان انتشار محفوظ است.
  • تصمیم گیری درباره مقاله ها: تصمیم گیری درباره مقاله بدون در نظر گرفتن نژاد ، جنسیت ، اعتقادات مذهبی ، قومیت و تابعیت نویسندگان در هر مرحله منصفانه انجام می شود.
  • محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقاله برای کلیه افرادی که به آن دسترسی دارند کاملاً محرمانه است ، مانند سردبیر ، مدیر داخلی و اجرایی مجله و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده) مانند قضات ، مشاوران ، ویراستاران و ناشران معتمد. محافظت می شود
  • رعایت منافع اشخاص: امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده  انجام شود.

 

2- وظایف داوران:  

 

         کمک به تصمیم گیری تحریریه: داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 

سرعت عمل: داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

 

عدم داوری مقاله به دلیل کمبود موضوع در زمینه کار داوری ، کمبود وقت یا ... است.

 

  • داوری به دلیل مشغله زیاد ، عدم دسترسی به امکانات کافی و ... با تأخیر همراه است.

 

محرمانه بودن اطلاعات: کلیه اطلاعات مندرج در مقالات باید از نظر داور محرمانه تلقی شوند و داور باید در حفظ آن تلاش کند.

 

قضاوت با ارائه اسناد و مدارک علمی و شفاف: مقالات داوری باید بر اساس اسناد و مدارک علمی کافی باشد ، باید به صراحت بیان شود و این اسناد باید از نظر سلیقه ، شخصی ، نژادی و سلیقه ای به مجلات و نویسندگان ارائه شود مذهبی و غیره از داوری مقالات خودداری کنند.

 

توجه به منابع استفاده شده در مقاله: توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف قضات است. کلیه تحقیقات ، مباحث و استنادهای مورد استفاده در مقاله باید با مراجعه کامل در فهرست منابع همراه باشد.

 

عدم داوری مقالات با اهداف شخصی: قضات نباید مقالاتی را که منافع افراد ، موسسات و شرکتهای خاص برای آنها حاصل می شود یا روابط شخصی آنها رعایت می شود ، بپذیرند.

 

3-وظایف نویسندگان:

 

ارسال مقالات علمی و استاندارد: مقالات نویسندگان باید مطابق استاندارد و به روشی علمی و منسجم تهیه شوند. روش استفاده شده در مقاله باید به طور دقیق و عینی انجام شود و داده ها به درستی گزارش شوند. حقوق افراد دیگر در مقاله باید از طریق استناد کامل رعایت شود. از بیان مسائل حساس و غیراخلاقی ، ذوقی و شخصی ، نژادی و مذهبی و اطلاعات و ترجمه های کاذب و نادرست از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنید.

 

تهیه ی داده های خام مورد نیاز: در صورت لزوم از نویسنده بخواهید داده های خام ، مصاحبه ، پرسشنامه و سایر ابزارهای تحقیقاتی را ارائه دهد. دسترسی عمومی به این اطلاعات (مطابق با بیانیه ALPSP-STM) به بهبود عملکرد مقالات کمک می کند.

 

 • اصالت مقاله ارسالی: مقالات ارسالی توسط نویسندگان باید کار نویسنده مقاله باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات دیگران باید در مقاله ذکر شود.

 

عدم چاپ مقاله یا مقاله ای که همزمان پذیرفته و منتشر شده باشد: ارائه مقاله به چند نشریه یا مقاله منتشر شده یا پذیرفته شده در سایر نشریات به طور همزمان خلاف قانون است.

 

  • ارجاعات مناسب را ذکر کنید: ذکر شامل ذکر تمام کتاب ها ، نشریات و وب سایت ها و سایر تحقیقات افراد در کتابشناسی است.

 

ذکر مسئول و همکاران در مقاله و دقت در نبود اسامی بی ربط: مسئول مقاله شخصی است که در تهیه ، تهیه ، طراحی و اجرای مقاله نقش اصلی داشته و اصلی نویسنده مقاله باید اطمینان حاصل کند که نام و اطلاعات همه نویسندگان وجود دارد و هیچ اسمی غیر از نویسندگان مقاله وجود ندارد. همچنین، کلیه نویسندگان مقاله آن را خوانده و با ارسال آن موافقت کرده اند.

 

حمایت های مالی را ذکر کنید: نویسندگان همچنین باید کلیه حمایت های مالی مقاله خود را لیست کنند.

 

گزارش خطاهای عمده در مقالات: هرگاه نویسنده متوجه اشتباه یا عدم دقت در مقاله خود شود ، این موضوع را به نشریه اطلاع می دهد ، برای اصلاح آن اقدام می کند یا مقاله را پس می گیرد.