دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1398، صفحه 1-225 
3. طبقه بندی مورفولوژیکی و ناپایداری مجرای رودخانه ی کلیبرچای

صفحه 43-64

سمیه خالقی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ پیام فتح اله اتی کندی


9. مدل‌سازی، تحلیل و پیش بینی پدیده ی خشکسالی در ایران

صفحه 181-202

بهروز سبحانی؛ لیلا جعفرزاده علی آباد؛ وحید صفریان زنگیر


10. اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب بخشی از حوضه ی آبخیز قره سو اردبیل

صفحه 203-225

میثم یاری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ محسن قاسمی؛ روح الله تقی زاده