آب های زیرزمینی
بررسی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی و تاثیر آن بر هیدروژئوشیمی آبخوان دشت آذرشهر و تعیین منشا محتمل آلودگی‌ها

ناصر جبرائیلی اندریان؛ عطا الله ندیری؛ مریم قره خانی

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 79-60

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.58969.1710

چکیده
  در سه دهه گذشته، مخازن آب زیرزمینی ایران با چالش‌های مهم و مرتبطی مواجه بوده است. کاهش همزمان حجم و کیفیت این آب‌ها که با افزایش آلاینده‌ها نیز برای اغلب مصارف غیر قابل استفاده می‌شود. بنابراین برای جلوگیری همین مقدار آب در دسترس ضرورت ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی و شناسایی عوامل انسانی یا طبیعی تاثیر گذار بر کیفیت بیش از پیش تاکید ...  بیشتر

بررسی توسعه کارست در استان کردستان؛ مکانیسم تشکیل ژئومورفولوژی غارها و هیدروژئولوژی چشمه‌های کارستی

عبدالرضا واعظی هیر؛ ناصر جبرائیلی اندریان؛ شعیب بختیاری

دوره 6، شماره 20 ، آذر 1398، ، صفحه 41-56

چکیده
  تکتونیزه شدن استان کردستان و گسترش سنگ‌های کربناته انحلال‌پذیر، باعث توسعه­ی کارست شده است. تعیین واحد کارستی و غیرکارستی و انتقال موقعیت چشمه­ها و غارها روی نقشه نشان داد که تمام غارهای منطقه بر روی واحدهای کارستی قرار گرفته‌اند. مقایسه­ی دیاگرام گلسرخی امتداد گسل‌های اطراف چند غار با امتداد راهروهای این غارها تأثیر آب ...  بیشتر