هیدروژئومورفولوژی
برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه فاقد آمار با مدل هیدروگراف واحد مصنوعی گاما

عرفان بهرامی؛ مهدی دستورانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 186-173

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49180.1614

چکیده
  برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه­های فاقد آمار یک موضوع چالش برانگیز در برنامه­ریزی و مدیریت سیلاب می­باشد. مدل­های مختلفی در این زمینه توسعه داده شده است و ضرورت دارد که کارایی مدل­های توسعه داده شده در مناطق مختلف جهان با ویژگی­های متفاوت اقلیمی، هیدرولوژیکی و فیزوگرافی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان در مورد کارایی ...  بیشتر

بهبود مدل DRASTIC با برنامه‌ریزی بیان ژن در تعیین آسیب پذیری آبخوان به نیترات مطالعه موردی: آبخوان دشت کرمانشاه

عرفان بهرامی؛ علی شهیدی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، ، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.44284.1574

چکیده
  آلودگی منابع آب زیرزمینی به علت نفوذ آلاینده ­ها از سطح زمین به سامانه آب زیرزمینی به­ ویژه در مناطق خشک و نیمه­ خشک که با کمبود کمی و کیفی منابع آب روبه ­رو هستند، یکی از معضلات جدی به شمار می­آید. بنابراین ارزیابی آسیب­ پذیری آب زیرزمینی به منظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل بالای آلودگی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی امری ...  بیشتر